5 april 2024

BN de Stem | Etten-Leur laat bewoners volgens advocaat ‘in kou staan’ met hun waterschade: ‘Kun je zo niet maken’

Categorie: Waterschade

Dit artikel is op 5 april 2024 gepubliceerd op de website en in de papieren editie van het BN de Stem. Voor de totstandkoming van dit artikel sprak BN de Stem met collega Mark van Weeren, die als specialist zijn juridische mening over deze casus gaf.

ETTEN-LEUR – Bewoners van Kerkstraat in Etten-Leur kampt met waterschade. Volgens de gemeente moeten zij zelf aantonen dat die schade is ontstaan door bouwwerkzaamheden in de buurt. Maar dat is te kort door de bocht, vindt advocaat Mark van Weeren: ,,Je kunt bezorgde burgers niet op deze manier afschepen.”

De fractie Leefbaar maakte in vragen aan burgemeester en wethouders melding van de problemen in de Kerkstraat. De meeste bewoners zouden daar al meer dan 20 jaar zonder problemen wonen, maar sinds de bouw van het Van Bergenpark hebben ze last van water, geluid en trillingen door bouw- en sloopwerkzaamheden.

‘Zijn bewoners die grenzen aan de bouw van een nieuwe woonwijk verantwoordelijk voor een teveel aan grondwater in hun kruipruimten en kelders?’, wilde Clasien de Regt weten namens Leefbaar. Of konden ze de rekening bij de gemeente of de aannemer wegleggen?

Uit het antwoord op die vragen blijkt dat de gemeente de bal bij de bewoners legt. Er valt nu eenmaal ‘historrsch’ veel regen en ja, er wordt gebouwd in de omgeving. Maar, zegt de gemeente: ‘Alles wat er in het plan plaatsvindt is er op gericht geen wateroverlast te veroorzaken in de directe omgeving.’

En daarmee moet de Kerkstraat het kennelijk doen. ,,Bewoners moeten zelf aantonen dat de schade is ontstaan als gevolg van het bouwen”, aldus de gemeente. En als de aansprakelijkheid is vastgesteld dan ‘kan men een claim indienen.’

De Amsterdamse advocaat Mark van Weeren, specialist aansprakelijkheidsrecht, bevestigt dat eigenaars van vastgoed er zelf voor moeten zorgen dat dak en kelder waterdicht zijn. Maar de gemeente moet er op grond van diezelfde Omgevingswet voor zorgen dat het grondwater goed gereguleerd wordt en geen overlast geeft.

Van Weeren: ,,De vraag is: komt die schade in de woningen door de vele regen of door de nieuwbouw? Dat is voor die bewoners zelf moeilijk aan te tonen. Eigenlijk niet zelfs. De gemeente moet die mensen niet afschepen, maar nagaan hoe die aannemer dat grondwater afvoert dat hij aan de bodem onttrekt om de bouwput droog te houden.”

,,Ik hoor het in meerdere gemeenten, dat bij waterschade gewezen wordt naar de extreme weersomstandigheden, waar gemeenten nu niet aansprakelijk voor zijn. Althans: nog niet. Dat kun je een keer doen, maar niet drie keer. Dan moet je maatregelen nemen om te zorgen dat het grondwater beter gereguleerd wordt.”

In het uiterste geval, adviseert de jurist, kunnen de bewoners aan handhavingsverzoek indienen: ,,Dan moet de gemeente de bouw stilleggen en onderzoeken wat de schade veroorzaakt. Dat is wel de meest vergaande stap”, aldus Van Weeren.