11 december 2014

Het boetebeding, mogelijk om verbeurde boete te matigen?

Categorie: Bestuursrecht

Terughoudendheid is geboden

Partijen kunnen bij de rechter altijd verzoeken om matiging van de boete, was matiging tot 2007 ook de regel, is dat nu echter de uitzondering. De Hoge Raad heeft in 2007 in zijn arrest Intrahof/BartSmit besloten dat rechters slechts met terughoudendheid van hun matigingsbevoegdheid gebruik mogen maken. Boetes mogen alleen gematigd worden “als de toepassing van een boetebeding in de gegeven omstandigheden tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat leidt.”.

De rechter moet daarbij niet alleen letten op de verhouding tussen de werkelijke schade en de hoogte van de boete, maar ook op de aard van de overeenkomst, de inhoud en de strekking van het boetebeding en de omstandigheden waaronder het is ingeroepen. De enkele omstandigheid dat de hoogte van de boete en de daadwerkelijke schade niet met elkaar in verhouding staan, is dus nog geen reden om de boete te matigen. Er moet ook naar de andere omstandigheden worden gekeken.

Boete onaanvaardbaar op grond van redelijkheid en billijkheid

Naast de matiging kan ook worden verzocht om het beroep op het boetebeding niet toe te staan nu een beroep op de boete naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid (al dan niet gedeeltelijk) onaanvaardbaar is. Matiging mag dan echter niet verder gaan dan tot het bedrag van de wettelijke schadevergoeding. Overigens is van belang om hierbij wel te realiseren dat het enkele uiteenlopen van de werkelijke schade en de boete geen directe matigingsgrond vormt. Altijd wordt gekeken naar alle omstandigheden van het geval.

Concluderend

Bij het ondertekenen van een overeenkomst is het advies om goed op letten op mogelijke boetebedingen, bedingen waarbij u gehouden bent om een geldsom of andere prestatie te voldoen in het geval u tekortschiet. Eenmaal verbeurde boetes worden niet snel gematigd en al helemaal niet snel opzij gezet door een beroep op de redelijkheid en billijkheid. De kans is dan ook groot dat u de boete gewoon moet betalen. In het geval u twijfelt, vraagt u dan altijd professioneel advies en laat een advocaat meekijken voordat u tot ondertekening van een overeenkomst overgaat. Uiteraard is ondergetekende u daarbij graag van dient. Voor vragen of een vrijblijvend eerste gesprek kunt u dan ook altijd contact opnemen met ondergetekende of een van de andere advocaten van Blenheim advocaten te Amsterdam.