1 augustus 2013

Bouwfout: de muren huilen, de eigenaar en aannemer ook

Categorie: Aanneming van werk

Effectieve luchtspouw in een spouwmuur dient volgens de relevante richtlijn tenminste 20 mm te zijn. In dit geval was de spouw slechts 12 mm. Enige tijd na de oplevering bleek al van algvorming en witte uitslag op de bouwmuur, alsmede verschil van kleur in de gevel. De klachten waren alleen in de buitenmuur te zien. Naar oordeel van de arbiter voldoet bouwmuur niet aan de eisen van een goed en deugdelijk werk.

Waarschuwingsplicht aannemer

De architect heeft tijdens de bouwwerkzaamheden de afmetingen van de spouwmuur gewijzigd. Hoewel de architect ook directie voerde, meent de arbiter dat de aannemer toch een waarschuwingsplicht heeft jegens de opdrachtgever. De aannemer heeft deze waarschuwingsplicht, indien er sprake is van een klaarblijkelijk gebrek in de constructie. Dat was het geval, nu de minimale breedte van de luchtspouw is overschreden. De schade als gevolg van dit verzuim van de waarschuwingsplicht komt volgens de arbiter voor rekening van de aannemer. Lees ook: arbitrage bouw.

Schadevergoeding aannemer voor verzuim waarschuwingsplicht

De opdrachtgever meent dat het nieuw opbouwen van de gevelmuren € 114.000,– kost. De arbiter meent dat dit buiten verhouding is. Er is sprake van esthetische schade, en de mogelijkheid op bouwkundige schade in het geval van vorstschade. Drie jaar na plaatsing van de muren is er echter nog geen constructieve schade. De arbiter is van oordeel dat hydrofoberen van de muur met een coating een oplossing is. De behandeling zou eens in de vijf à zeven jaar herhaald moeten worden op de bouwmuur. De arbiter gaat uit van vijf behandelingen voor de prijs van € 10.500,–. Het schadebedrag wordt daarom vastgesteld op € 52.500.

Matiging schadevergoeding aannemer

De arbiters menen dat de schade gematigd moet worden, omdat de handelingen van de architect die directie voert, aan de opdrachtgever toegerekend kunnen worden. Op grond van artikel 6:101 BW meent de arbiter dat 50% van de schade voor rekening van de opdrachtgever dient te blijven. De aannemer wordt veroordeeld voor de andere helft van de schade voor een bedrag van € 26.250,–.

Lees ook: aanneming werk en advocaat.