21 april 2017

Bouwschade en aansprakelijkheid

Categorie: Vastgoedrecht

De bouwrecht advocaat adviseert over aansprakelijkheid in de bouw. Helaas ontstaat door bouwwerkzaamheden regelmatig schade aan andere gebouwen. Door heiwerk, sloopwerkzaamheden, graafwerkzaamheden of het wegpompen van grondwater kan schade aan andere panden veroorzaken. Verzakking van het pand van de buren en scheurvorming kunnen de gevolgen zijn van bouwwerkzaamheden. De aannemer die de werkzaamheden verricht, dient ervoor te zorgen dat geen schade optreedt. De praktijk blijkt echter anders.

Schade door aannemer veroorzaakt

De opdrachtgever heeft de aannemer door middel van een aannemingsovereenkomst werk opgedragen. Bij de uitvoering van die werkzaamheden kan bouwschade ontstaan als gevolg van het werk van de aannemer. Doorgaans is de aannemer de veroorzaker van de bouwschade. De aannemer kan aldus zelf jegens buren of andere derden aansprakelijk zijn en daarvoor aansprakelijk gesteld worden. De aannemer handelt dan immers onrechtmatig jegens de buren of een omwonende die schade lijdt. In beginsel is de aannemer aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte bouwschade. Meestal is de aannemer daarvoor verzekerd via een CAR verzekering. Soms is niet duidelijk wie in het bouwproces de aansprakelijke partij is; vraag onze bouwrecht advocaat advies daarover.

Schade aan pand door ingehuurde werklui

Daarnaast kan het zijn dat de eigenaar van het pand of perceel waaraan gewerkt wordt ook aansprakelijk is, omdat hij een verkeerde werkwijze heeft gekozen of een niet-bekwame aannemer de werkzaamheden heeft laten doen. En als gevolge daarvan verzakking van het pand van de buren ontstaat. De eigenaar/opdrachtgever van een gebouw kan aansprakelijk zijn voor hulppersonen, welke hij heeft ingeschakeld. Deze aansprakelijkheid voor een niet ondergeschikte, bijvoorbeeld een ingehuurde klusjesman of ZZPer, kan leiden tot aansprakelijkheid van een eigenaar, veroorzaakt door degene die hij heeft ingehuurd.

ZZPer aansprakelijkheid bij werk voor aannemer

Zo kan de aannemer ook aansprakelijk zijn voor een zzp’er die door hem  is ingehuurd om werkzaamheden aan een pand te verrichten aansprakelijk zijn. De aansprakelijkheid van de zzp’er voor schade is aan de orde, indien sprake is van:

  • aantoonbare schade;
  • causaal verband tussen de schade en het onrechtmatig handelen van de zzp’er of andere ondergeschikte.

Vereisten aansprakelijkheid aannemer voor bouwfout

De aannemer die zelf de werkzaamheden verricht kan door een bouwfout zelf aansprakelijk zijn. De aannemer is dus ook voor fouten van zijn personeel bij bouwwerkzaamheden aansprakelijk. Ook bij bouwschade veroorzaakt door de aannemer gelden als criteria dat:

  • sprake moet zijn van een aantoonbare schade door de bouwwerkzaamheden;
  • causaal verband tussen de oorzaak en de schade;
  • onrechtmatigheid van de handelwijze.
  • Dat laatste zal al snel het geval zijn, indien schade aan een buurpand in eigendom van anderen is veroorzaakt.

Stel vrijblijvend uw vraag over bouwschade en aansprakelijkheid aan Blenheim.