14 september 2021

De bouwrechter helpt bij geschil met aannemer

Categorie: Aanneming van werk, Bouwarbitrage, Bouwrecht

Een geschil met de aannemer kan soms een kostbare procedure worden. Via bouwarbitrage of via de gewone rechter. Via de Rechtbank Noord-Holland kan tijdig een bouwrechter ingeschakeld worden die snel een uitspraak kan doen. De bouwrechter, een voorzieningenrechter, kan bij een geschil met de aannemer snel een voorziening treffen, zodat partijen verder kunnen.

Wanneer kan je de bouwrechter inschakelen

De bouwrechter moet ervoor zorgen dat het gebrekkige werk sneller van een beoordeling kan worden voorzien. Dit voorkomt dat de rechter in een bouwprocedure achter de feiten aanloopt en pas later een deskundigenbericht ontvangt of een bezoek aan het bouwwerk brengt. Dit kan partijen een half jaar of jaar aan wachttijd schelen.  Om een bouwrechter in te kunnen schakelen is het van belang dat er sprake is van een geschil met betrekking tot een aannemingsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. Bovendien dient te opdrachtgever een consument te zijn, hetgeen een natuurlijk persoon is die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. Professionele bouwbedrijven kunnen derhalve geen beroep doen op de bouwrechter.
Tot op heden kent enkel de rechtbank Noord-Holland een bouwrechter, het is nog niet bekend of er meerdere rechtbanken zullen volgen.

Procedure bij geschil met aannemer

In tegenstelling tot een normale kort geding procedure behandelt de bouwrechter het geschil op de plaats waar het gebrekkige werk is geleverd, dit alles onder begeleiding van een bouwdeskundige die een mondeling deskundigenbericht zal uitbrengen. De procedure heeft dezelfde voorwaarden als een kort geding procedure. Er moet dus spoedeisend belang zijn. Uiteindelijk heeft deze procedure als primaire doel partijen tot een schikking te laten komen. Er zijn echter een aantal procedurele elementen die hieraan in de weg kunnen staan. Een advocaat bouwrecht kan u daarbij adviseren. De mondelinge behandeling zal niet plaatsvinden indien de rechter het geschil niet geschikt (genoeg) acht om door middel van deze bijzondere procedure te laten behandelen. Nadat is geoordeeld dat er geen mondelinge behandeling op locatie zal plaatsvinden, krijgt de eisende partij de mogelijkheid geboden de procedure via een normaal kort geding voort te zetten.

Advies over geschil in de bouw

Het vastgoedteam van Blenheim adviseert en procedeert onder meer voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers terzake van bouwrecht(geschillen). Denkt u erover om een procedure aanhangig te maken bij de bouwrechter of heeft u vragen of een dergelijke procedure, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met een van de specialisten van de sectie vastgoed.