24 september 2010

Cameratoezicht: hoe wapent u zich tegen een stelende werknemer?

Categorie: Arbeidsrecht

Een gebruikelijk middel daarvoor is natuurlijk het plaatsen van een camera, bijvoorbeeld gericht op de kassa.

Let wel: het is daarbij van groot belang dat de juiste procedure wordt gevolgd, omdat het anders weleens tegen u zou kunnen werken. Lees info van de Autoriteit persoongegevens: Cameratoezicht op de werkplek.

In een opvallende uitspraak oordeelde de kantonrechter dat de werkgever onrechtmatig en mogelijk strafbaar handelde door gebruik te maken van heimelijk cameratoezicht.
Het beeldmateriaal dat in een ontslagprocedure gebruikt was, toonde ook derden en was volgens de kantonrechter onrechtmatig verkregen. Deze gang van zaken had een verhogend effect op de uit te betalen beëindigingsvergoeding aan de werknemer. Een werkgever moet aan een aantal voorwaarden voldoen vóórdat hij camera’s mag ophangen in een bedrijf.

Privacy van de werknemer en cameratoezicht

Omdat een en ander op gespannen voet staat met de privacy van werknemer, dient werkgever argumenten te hebben waarom het belang van de onderneming meer gewicht heeft dan dat van de (privacy)rechten van werknemer.

Ondernemingsraad en privacy

Daarbij kan de Ondernemingsraad een belangrijke rol spelen bij de beslissing of cameratoezicht ingezet kan worden op de werkplek.
Uiteraard kan Blenheim u hierin adviseren. Neem contact op met de advocaten ons team Arbeidsrecht.