8 oktober 2010

Champagnechampoo is verboden

Categorie: Bestuursrecht

In 1932 richtte Andre de Jong een kapperzaak op die uitgroeide tot een goed lopende kapperssalon met daarbij een badhuis, Andrélon genaamd. Inmiddels is Andrélon een gevestigde naam en introduceerde onlangs ter ere van haar platina jubileum (70 jaar) een speciale champoo met champagne-extracten, de Champagnechampoo. Hoe onschuldig een dergelijke champoo op het eerste oog lijkt, de champagneproducenten hebben hiertegen uitdrukkelijk bezwaar gemaakt.
Champagne is immers een naam die – wegens haar geografische aanduiding, c.q. verwijzing – reeds geruime tijd bescherming geniet. Aangezien Andrélon niet onder dezelfde noemer kan en mag worden geschaard, wensen de champagneproducenten (lees: de wijnboeren) deze champoo, althans deze naam, te verbieden. In lijn met het voorgaande hebben voornoemde producenten een kortgeding aangespannen tegen Andrélon en haar moedermaatschappij Unilever.

Andrélon startte de verkoop van haar champagneshampoo in juli 2010 middels een reclamecampagne ten bedrage van vier miljoen euro. De champooflacons werden daarbij verfraaid met een goudkleurig label en bijpassende briljantjes. Daarnaast kwamen er commercials op televisie met de champoo in een champagnekoeler, vergezeld van de slogan: ‘elke dag champagne’. Dit leidde bij de producentenvereniging Comité Interprofessionnel du vin de Champagne (hierna: de “CIVC”) tot commotie.

Conform Verordening 1234/2007 mag een product alleen de naam ‘Champagne’ bevatten indien het een mousserende wijn is, welke afkomstig is uit de Champagnestreek. Daarmee gaan uiterst strenge productie- en kwaliteitseisen gepaard. Andrélon voldoet niet aan deze criteria. Inmiddels erkent Unilever dat de reclamecampagne niet ‘geheel volgens het boekje’ is verlopen en heeft dienovereenkomstig zowel het gouden label als de briljantjes verwijderd. Daarnaast is de directe benaming ‘Champagne’ van de flessen gehaald. Thans vermelden de advertenties in de magazines ‘elke dag feest’. Wel merkt Unilever op (en heeft dit eveneens in kortgeding betoogd) dat het mogelijk moet zijn om kenbaar te maken dat er een champagne-extract in de shampoo zit.

Inmiddels is het kortgeding achter de rug en heeft de rechtbank vonnis gewezen.

De voorzieningenrechter heeft op 8 oktober 2010 een voorlopige voorziening getroffen en Unilever bevolen om met onmiddelijke ingang van dit vonnis iedere inbreuk op de beschermende oorsprongsbenaming Champagne te staken en gestaakt te houden. Voorts is Unilever bevolen met onmiddellijke ingang de Andrélon Champagnechampoo aan te bieden, te verkopen, te distribueren of anderszins te verhandelen en (of) daartoe promotionele activiteiten te verrichten, op welke wijze dan ook. Daarnaast is Unilever bevolen alle afnemers van de desbetreffende champoo (niet zijnde de individuele consumenten) te verzoeken om de champoo terug te zenden onder creditering van het gefactureerde bedrag.

Indien Unilever in strijd handelt met voornoemde bevelen is zij per overtreding een dwangsom ad € 5.000,– (gemaximeerd tot € 500.000,–) verschuldigd aan CIVC voor iedere dag dat zij dit vonnis schendt. Ook is Unilever veroordeeld tot de kosten van het geding aan de zijde van CIVC, thans begroot op € 25.000,–.

Als Amsterdamse advocaat word ik regelmatig benaderd door partijen die geconfronteerd worden met naamsinbreuken. Een kortgeding procedure is dan vaak een probaat middel om hiertegen op te treden. De rechter treft immers tegen een dergelijke onrechtmatige naamsvoering op aanzienlijk korte termijn een voorlopige voorziening. Unilever heeft op grond van art. 1019i Rv zes maanden de tijd om alsnog een eis in de hoofdzaak in te stellen.