17 februari 2015

Aansprakelijkheid van commissarissen

Categorie: Bestuursrecht

Aansprakelijkheid van commissaris

Als je gevraagd wordt om toe te treden tot een raad van comissarissen van een MKB-bedrijf of familievennootschap doe je er verstandig aan goed onderzoek te doen naar de onderneming waarvoor je wordt gevraagd. Hoe staat de onderneming er voor, welke wind waait er binnen de onderneming?

Aansprakelijkheid van de raad van commissarissen is gemeengoed geworden. In de rechtspraak worden commissarissen steeds vaker aansprakelijk gehouden voor de vergoeding van de schade (het tekort) die bij een faillissement is ontstaan. De rol van de commissaris is mede onder druk van de aansprakelijkheids-tendens veranderd.

Onderzoek vóór acceptatie commissariaat

  • Word bij voorkeur geen commissaris bij een bevriende ondernemer en(of) familievennootschap met één DGA, word daar adviseur.
  • Voorafgaand aan de benoeming onderzoek je welke wind er waait.
  • Kijk wie kritisch naar de andere leden van de raad van commissarissen.
  • Zijn ze in staat om -in algemene zin- hun tak goed uit te oefenen?
  • Is er specifieke deskundigheid aanwezig, waaronder financiële?
  • Maak een quick scan/foto van de onderneming, en kijk wat er veranderd dient te worden, c.q. welke punten aandacht behoeven.
  • Maak van deze verander-/ aandachtspunten een voorwaarde voor je benoeming en leg deze punten vast ofwel in de aanstellingsbrief, dan wel in het verslag van de eerste RvC vergadering.

    Accepteer dus niet zo maar een commissariaat, maar denk goed na en win bij voorkeur advies van een advocaat gespecialiseerd in ondernemingsrecht die vaker commissarisen bijstaat.

Advocaat commissaris – advies over aanvaarden commissariaat

Als advocaat ondernemingsrecht heb ik ruime ervaring op het adviseren van DGA’s, bestuurders en commissarissen. U kunt altijd vrijblijvend contact met mij – Arjen Paardekooper – opnemen.