16 juni 2014

Consumentenrecht; nieuwe regels voor webwinkels

Categorie: Bestuursrecht

Webwinkels en consumentenrecht

Per 13 juni 2014 gelden er nieuwe regels voor webwinkels. Hier worden de belangrijkste regels nog eens op een rijtje gezet.

### Herroepingsrecht

De bedenktijd is met de nieuwe regels van 7 naar 14 dagen verlengd. Binnen de herroepingstermijn van 14 dagen mag de consument zonder opgaaf van reden het bestelde product terugsturen. Belangrijk is dat de ondernemer de consument op deze termijn moet wijzen. Doet de ondernemer dat niet, dan heeft de consument het recht het product terug te sturen tot een jaar na aankoop.

### Melding maken van ‘bestelling met betalingsverplichting’

De ondernemer moet op de pagina van het online bestelproces melden dat de consument een betalingsverplichting met de ondernemers aangaat. De ondernemer moet dat duidelijk maken, onmiddellijk vóórdat de consument de bestelling plaatst. Het moet voor de consument duidelijk zijn dat hij een betalingsverplichting heeft. Dit kan bijvoorbeeld door op de website bij de bestelknop de tekst ‘bestelling met betalingsverplichting’ op te nemen. Let op, wanneer de ondernemer hier niet aan voldoet, dan kan de consument de overeenkomst vernietigen.

### Melding maken van beperkingen voor de levering en betaalwijze

De ondernemer geeft aan het begin van het bestelproces duidelijk en leesbaar aan of er beperkingen zijn voor de levering van de producten of diensten. En hij geeft aan op welke manier de consument kan betalen. Bijvoorbeeld: de ondernemer levert niet in Italië en accepteert alleen betaling via acceptgiro of creditcard. De ondernemer moet dit vooraf duidelijk vermelden.

### Informatieverplichtingen

Het is de bedoeling dat de consument een goede keuze kan maken als hij een aankoop doet. Dit kan hij beter als hij goed geïnformeerd is. Daarom heeft de ondernemer een informatieplicht. Verkoopt de ondernemer zijn diensten of producten via webwinkels, dan moet de ondernemer de consument op een duidelijke en begrijpelijke manier informatie geven.

### Moment waarop deze informatie gegeven moet worden

Het moment waarop de informatie gegeven moet worden is vóórdat de consument gebonden is aan de overeenkomst.
De ondernemer kiest de manier waarop hij de informatie aan de consument geeft. Dat moet hij doen op een manier die past bij de manier waarop de verkoop gesloten is. Bij websites is er meer ruimte om de informatie duidelijk en begrijpelijk over te brengen. In alle situaties moet verstrekte informatie leesbaar, duidelijk en begrijpelijk zijn.
De ondernemer kan de informatie aan de consument verstrekken op een duurzame gegevensdrager. Dat kan bijvoorbeeld zijn op papier of op een cd-rom, usb-stick, geheugenkaart of via een e-mail. Het is van belang dat de informatie die op de duurzame gegevensdrager wordt verstrekt, leesbaar is.

### Algemene informatieverplichtingen:

de voornaamste kenmerken van een product of dienst;
de naam van de ondernemer;
het bezoekadres van de ondernemer. Alleen een postadres is niet genoeg;
is er sprake van een tussenpersoon? Dan vermeldt de tussenpersoon zijn eigen naam en bezoekadres. Ook vermeldt hij de naam en het bezoekadres van de onderneming voor wie hij verkoopt;
de totale prijs van het product of de dienst;
worden er aparte kosten berekend voor het bellen naar de ondernemer? Bijvoorbeeld om de overeenkomst te sluiten? En zijn deze anders dan het basistarief? Dan moet de ondernemer informatie geven over de hoogte van deze kosten. Dit geldt ook voor kosten van andere soorten communicatie;
de manier van betalen, leveren of uitvoering;
hoe snel de ondernemer levert of de dienst verleent;
hoe de ondernemer met klachten omgaat;

### Informatie over bijkomende kosten:

De consument moet goed geïnformeerd worden over aspecten als; krijgt de consument misschien te maken met kosten bij het herroepen van de overeenkomst? Bijvoorbeeld de verzendkosten wanneer hij een product terugstuurt?;

### Overige informatieverplichtingen:

De consument moet goed geïnformeerd worden over wat de ondernemer doet als het product of de dienst niet goed is, en hoe de ondernemer omgaat met eventuele garanties.
Zijn er gedragscodes waar de ondernemer zich aan moet houden? Dan moet hij de consument hierover informeren;
Moet de consument een waarborgsom betalen? Of een andere financiële garantie geven? Dan moet de ondernemer de consument hierover informeren;
Indien de ondernemer aangesloten is bij een klachten- of geschillencommissie, moet de consument daar ook goed over geïnformeerd worden. Ook moet de ondernemer informatie geven over de manier waarop de consument hier gebruik van kan maken.

### Advocaat consumentenrecht; nieuwe regels voor webwinkels

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over de nieuwe regels voor webwinkels, of mocht u uw algemene voorwaarden willen wijzigen naar aanleiding van de nieuwe regels, kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met advocaat consumentenrecht mr. Thomas Kriense (020 52 10 100).