1 oktober 2012

Covid-19 en uw financiering

Categorie: Ondernemingsrecht

Gevolgen Covid-10 en Basel III Verdrag

De looptijd van veel financieringen van bijvoorbeeld vastgoed is veelal langer dan de overeengekomen rentevast-periode. Op dit moment is bekend dat een groot aantal overeengekomen vaste renteperiodes afloopt. Uw bank (en de Rabobank in het bijzonder) is mede door de huidige economische situatie, de gevolgen van COVID-19 en de eisen die uit het zogenaamde Basel III Verdrag volgen, bezig u als ondernemer, vastgoedbelegger en geldlener te bewegen akkoord te gaan met een verhoging van het overeengekomen vaste aflossingspercentage. De bank beroept zich daarbij onder meer op de algemene voorwaarden van de bank. Tevens hanteren de banken vele renteopslagen, risicotoeslagen en andere variabele toeslagen.

Niet direct accepteren

U hoeft dit niet te accepteren. Bij het aangaan van uw lening met de langere looptijd dan de rente bent u uitgegaan van rente en een aflossingspercentage. Dat de rente kan variëren is een gegeven, maar het aflossingspercentage dat is waar u mede uw investering op bent aangegaan.

Blenheim advocaten heeft verstand en kennis van zaken op dit gebied. Zij heeft voor menig cliënt succesvol de discussie met de banken afgerond. Blenheim werkt tevens samen met een gerenommeerd bankier, die vanaf het begin bij de behandeling van de zaak betrokken kan worden, zodat de kans op succes toeneemt.