25 november 2016

Cryptocurrencies: een vergunning of registratie, melden én klantonderzoek

Categorie: Vergunningen

Werkt jouw bedrijf met cryptocurrencies of virtuele valuta, zoals bitcoin, of litecoin? Dan krijg je te maken met hogere kosten. Tenminste, als het aan de Europese wetgever ligt. Er komt namelijk nieuwe regelgeving aan op grond waarvan zulke bedrijven transacties moeten melden, klanten beter moeten onderzoeken of een vergunning moeten aanvragen. Ik leg uit.

Bitcoins en andere cryptocurrencies: wat is nu expliciet gereguleerd?

Niet zoveel. Ondernemingen die met cryptocurrencies werken hebben daarvoor geen vergunning nodig. Denk aan handelsplatformen (zoals Kraken) of bedrijven die bitcoin-pinautomaten exploiteren. Ook vallen deze ondernemingen niet direct onder de witwas- en terrorisme regels. Daarin is geregeld dat verdachte transacties extra onderzocht en eventueel gemeld moeten worden (bij de FIU, de Financial Intelligence Unit). Onderzoek en melding van verdachte transacties met bitcoins of andere cryptocurrencies is dus nog niet vereist. Een melding wordt nu zelfs niet eens geaccepteerd door de FIU, omdat de FIU formeel niets kan met een melding.

Blijven cryptocurrencies altijd buiten schot?

Nee. Op Europees niveau is geconstateerd dat de autoriteiten verdachte transacties met virtuele valuta onvoldoende monitoren. Met andere woorden: cryptocurrencies worden gebruikt voor witwassen en terrorismefinanciering. De aanleiding: recente terroristische aanslagen en de ‘Panama Papers’.

De Europese wetgever stelt voor: regulering van cryptocurrencies en virtuele valuta’s

Ondernemingen die platforms aanbieden voor het wisselen van cryptocurrencies of virtuele valuta en aanbieders van bewaarportemonnees (de ‘wallets’) worden mogelijk meldingsplichtig. Dat betekent dat dit soort ondernemingen verplicht cliëntenonderzoek moet verrichten en ongebruikelijke transacties bij de FIU moet melden. Ook wordt deze ondernemingen mogelijk een vergunning- of registratieplicht opgelegd.

Interessant is dat een definitie van ‘virtuele valuta’ wordt voorgesteld:

“‘virtual currencies’ means a digital representation of value that can be digitally transferred, stored or traded and is accepted by natural or legal persons as a medium of exchange, but does not have legal tender status in any jurisdiction and which is not funds as defined in point (25) of Article 4 of the Directive 2015/2366/EC nor monetary value stored on instruments exempted as specified in Article 3(k) and 3 (l) of that Directive.”

Daarbij staat centraal dat er geen centrale uitgever is, zoals bij nu bekende betaalmiddelen, maar dat toch sprake is van een betaalmiddel. Ook interessant is dat de Europese wetgever vooral de aanbieders van de wallets op het oog lijkt te hebben. Ik zou zeggen dat een onderneming als Kraken hier onder valt, maar ook bijvoorbeeld het Nederlandse BTCDirect of Litebit.

Ook al gaat een vergunningplicht wat ver, ik vind de maatregelen over het algemeen goed. Een belangrijk punt is daarbij dat de Europese wetgever beseft dat cryptocurrencies juist beter worden geaccepteerd als de cryptocurrencies meer uit de criminele sferen worden gehaald. Deze maatregelen kunnen daaraan bijdragen.toch sprake is van een betaalmiddel. Ook interessant is dat de Europese wetgever vooral de aanbieders van de wallets op het oog lijkt te hebben. Ik zou zeggen dat een onderneming als Kraken hier onder valt, maar ook bijvoorbeeld het Nederlandse BTCDirect of Litebit.

De voorgestelde regels moeten nog wel worden aangenomen door Nederland. Ik denk dat het verplichte cliëntenonderzoek en de melding er wel door komt. Van de vergunning- en registratieplicht ben ik minder zeker. De Nederlandse overheid vindt dat voorlopig ook wat ver gaan.

Wat betekenen de maatregelen voor jouw cryptocurrency bedrijf?

De kans is behoorlijk dat je bedrijf onder deze nieuwe regelgeving valt. Voldoe je niet, dan loop je het risico op boetes. Wil je voldoen, dan moet je veel beter bij gaan houden wie je klanten zijn. Ook de meldingen kosten tijd en moeite. De Europese wetgever schat deze kosten op EUR 10 per klant. De praktijk zal gaan uitwijzen of dat klopt.

Indien u juridische vragen heeft over cryptocurrencies, neem dan contact op met ons.