14 september 2022

De cruciale rol van een onafhankelijke deskundige bij een geschil over een IT-project

Categorie: Ondernemingsrecht

Een opdrachtnemer kan verkeerde aannames doen of onrealistische verwachtingen scheppen over de functionaliteiten van het softwaresysteem, de go-live-datum of de (extra) kosten (voor maatwerk).

Als een bedrijf naar de rechter stapt dient zich vaak het volgende probleem aan: de rechter heeft te weinig kennis van zaken over een complex IT-project (denk hierbij aan ERP of SAP). In dat geval zal de rechter een deskundige willen benoemen om het mislukte ERP of SAP implementatietraject te onderzoeken.

De rol en het doorslaggevende belang van een onafhankelijke deskundige(n)

De aangestelde onafhankelijke deskundige stelt op verzoek van de rechter een deskundigenbericht op. Het deskundigenbericht is een onafhankelijke analyse. De reikwijdte van het deskundigenbericht wordt bepaald door de rechter en betrokken partijen. Evenals de rechter, formuleren eiser en gedaagde vragen die de deskundige in zijn rapport dient te beantwoorden. Bij het analyseren door de deskundige van de mogelijke oorzaken voor het mislukken van het project spelen er specifieke juridische zaken, zoals: 

  • Excessieve afwijking van de afspraken in de overeenkomst. In het kader van de beantwoording van de vraag hoever de verplichtingen uit de Projectovereenkomst voor de opdrachtnemer reikten, dient de deskundige te kijken naar onder andere de precontractuele fase en de Fit-Gap-Analysis uit de startfase van het project.
  • Is er voldaan aan de eisen van een redelijk automatiseerder? In een recente uitspraak wordt er een maatstaf gesteld bij het aangaan van een overeenkomst die moet voldoen aan de eisen die van een redelijk bekwaam automatiseerder mogen worden verwacht.

Aanmerkelijke overschrijding van kosten en tijd. Onderdeel van het deskundigenrapport bevat doorgaans het kopje ‘het financiële plaatje’. Het deskundigenrapport zal hier beoordelen of er sprake is van een aanmerkelijke overschrijding van kosten en tijd.

Hoe gaat de rechter om met een deskundigenbericht?

Als gezegd ontbeert de rechter deskundigheid op het gebied van IT-projecten. Voor haar oordeel zal de rechter daarom doorslaggevende betekenis toekennen aan inhoud van het deskundigenbericht. Om de winstkansen in een procedure te vergroten, is het derhalve van essentieel belang om als procespartij relevante vragen te formuleren. Hierbij is bijstand van gespecialiseerde advocaten van Blenheim cruciaal. Zij zijn in staat de tekortkomingen aan de zijde van uw opdrachtgever dan wel opdrachtnemer bloot te leggen.

Contact

Is er een conflict ontstaan tussen u en uw IT-leverancier? Of bent u juist van mening dat u hebt voldaan aan uw verplichtingen onder de overeenkomst met uw opdrachtgever? Dan is het kunnen onderbouwen van uw standpunten van cruciaal belang. De advocaten van Blenheim weten uit ervaring wat er nodig is om uw gram te halen. Neem contact op met Dirk de Waard om uw zaak te bespreken.