11 januari 2023

De EPOS of ASAP: een Nederlandse variant van de SAFE

Categorie: SAFE-overeenkomst

In een eerder artikel bespraken wij reeds alternatieve en eenvoudige financieringsinstrumenten voor early stage investeringen, waaronder de uit de Verenigde Staten overgewaaide SAFE (Simple Agreement for Future Equity) en KISS (Keep It Simple Security). Deze documenten zijn geschreven voor Amerikaanse financieringen en worden derhalve beheerst door Amerikaans recht. Voor toepassing in Nederland dient een gelijkend document te worden opgesteld, toegespitst op Nederlands recht. Hier verschijnt de EPOS (Easy Prepayment On Shares), ook wel ASAP (Agreement of Subscription against Advance Payment) genoemd, ten tonele.

De EPOS: een oprichtervriendelijk alternatief

Onder een EPOS verstrekt de investeerder financiering in ruil voor het voorwaardelijk recht om bij de volgende financieringsronde, de verkoop van het bedrijf of een beursgang, aandelen te verkrijgen (al dan niet met een korting). Dit lijkt sterk op de converteerbare leningsovereenkomst, maar in tegenstelling tot de converteerbare leningsovereenkomst betreft de EPOS geen schuldinstrument (hoewel de Belastingdienst dit zou kunnen aanvechten) en heeft zij geen vervaldatum noch lopende rente. 

De EPOS biedt dus een (nog) eenvoudigere manier van investeren dan via een converteerbare leningsovereenkomst, met vrijwel dezelfde kenmerken, maar met als bijkomend voordeel voor de onderneming dat op haar geen terugbetalingsverplichting jegens de investeerder komt te rusten.

Ontbrekende vervaldatum stimuleert vertrouwensband en voorkomt dat investeerder achterblijft met waardeloze aandelen

Bij de EPOS zal de belegger bereid moeten zijn een iets oprichtervriendelijkere aanpak te hanteren dan bij een converteerbare leningsovereenkomst. Dit gezien het gebrek aan controle op het moment van uitgifte van aandelen vanwege het ontbreken van een vervaldatum. De investeerder moet er zodoende op vertrouwen dat de onderneming in staat is latere financiering aan te trekken.

Het ontbreken van een vervaldatum in een EPOS voorkomt dat de conversie in gang wordt gezet, zonder dat er gekwalificeerde investering heeft plaatsgevonden en de investeerder als gevolg van een dergelijke ‘verplichte’ conversie (relatief) waardeloze aandelen verkrijgt.

Vragen over een EPOS of ASAP? Neem contact op.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden om financiering op te halen voor uw onderneming? Of wordt u als investeerder een document voorgelegd waarover u vragen heeft? Neem dan contact op met Dirk de Waard van Blenheim. Zij hebben ruime ervaring met (alternatieve vormen van) financiering van startups.