5 oktober 2022

De impact van cryptoregulering (MiCA) op Security Tokens

Categorie: Ondernemingsrecht

Cryptofinanciering is dus een zeer interessante en revolutionaire manier om financiering op te halen. Deze vorm van financiering is interessant voor startups and scale-ups. Door op internet het businessplan digitaal te presenteren zodat investeerders helder krijgen wat zij ontvangen door tokens aan te schaffen, kan een startup of scale-up financiering wereldwijd (via het internet) financiering ophalen.

De Europese MiCA verordening

Langzaamaan raakt deze vorm om financiering op te halen bekend bij het grotere publiek. Om misverstanden te voorkomen wil de Europese Commissie de wereld van security tokens reguleren. De Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA) is onlangs in concept gecirculeerd en is onderdeel van het EU brede ‘Digital Finance Package’ met als doel het gebruik van cryptodiensten te stimuleren. Naar verwachting treedt MiCA in februari 2023 in werking, om in 2024 van toepassing te zijn.

Doel MiCA verordening: transparantie

Natuurlijk zijn er al verschillende verordeningen die de cryptomarkt probeert te reguleren, maar deze zien voornamelijk op het voorkomen van witwassen via crypto. Het is wel voor het eerst dat cryptovaluta zoals Bitcoin, aanbieders van cryptodiensten en uitgevers van tokens via MiCA aan banden worden gelegd. Door informatieplichten wordt beoogd zo veel mogelijk transaparantie te creëren.

Belangrijkste elementen MiCA verordening

De MiCA zal via een allesomvattende Europese deken van regels de gehele cryptomarkt binnen de Europese Unie reguleren. Een aantal belangrijke uitgangspunten van de MiCA:

  • uitgevers van tokens dienen een crypto-asset white paper uit te geven over de systematiek en eventuele risico´s. Deze white paper dient vervolgens te worden gepubliceerd, waarna de cryptoactiva pas mogen worden aangeboden. Ook dienen de uitgevers vergunningen aan te vragen alvorens tot uitgifte te mogen overgaan;
  • aanbieders van cryptodiensten (CAP’s) worden verplicht vergunningen aan te vragen en dienen informatie te verschaffen. De informatieplicht zorgt voor meer transparantie binnen cryptofinanciering;
  • de CAP’s dienen een bepaald eigen vermogen in stablecoins aan te houden, aangezien deze coins beogen stabiliteit te bieden binnen de wereld van cryptofinanciering.
  • de MiCA verordening creeert belangrijke definities en onderscheidt drie verschillende ‘tokens’:
    • ‘gebruikstoken’ of utility token dat bedoeld is om digitale toegang tot een goed of dienst te geven. De utility token omvat alle tokens, niet zijnde ERT of EMT, en beslaat dus ook de Bitcoin;
    • asset-referenced tokens (ART’s) die door te verwijzen naar valuta, grondstoffen of cryptoactiva (of combinatie hiervan) een stabiele waarde trachten te behouden. Denk hierbij aan DAI of andere cryptocurrencies en sommige stablecoins die bijvoorbeeld gekoppeld zijn aan de waarde van goud;
    • e-money tokens (EMT’s) ofwel standaard stablecoins’ zoals USDC of USDT die een stabiele waarde realiseren door de waarde van fiduciaire valute (denk aan de Amerikaanse dollar) aan te houden.

Wat zijn de voordelen van MiCA?

Als gevolg van MiCA wordt de verhandeling van cryptoactiva (zie hierboven) gereguleerd, in ieder geval voor tokens met een drempelwaarde van minder dan 5 miljoen euro. Anders gezegd: security tokens die een drempelwaarde van minder dan 5 miljoen euro vertegenwoordigen vallen buiten de MiCA verordening.

Als gevolg van de regulering kan een uitgever van een token goedkeuring vragen aan de autoriteit binnen de lidstaat. Na verlening van de goedkeuring geldt de goedkeuring gelijk voor de gehele EU. Aldus kan de goedgekeurde token direct binnen de gehele EU worden aangeboden.

Als gevolg van de regulering moeten nieuwe cryptoaanbieders aan hoge eisen voldoen. Hierdoor raken consumenten meer geïnformeerd, maar ook bekend met de verschillende vormen van cryptodiensten. De MiCA controleert ook marktmisbruik, waardoor het vertrouwen in gebruik van cryptodiensten enkel zal toenemen.

De noodzaak om u door ervaren advocaten te laten begeleiden

MiCA zorgt voor veel nieuwe regels die men vanaf 2023 in acht moet nemen. Blenheim legt de regels en de impact van de regels graag aan u uit. Indien u deze regels namelijk naleeft verkrijgt u directe goedkeuring binnen de hele Europese Unie. Blenheim heeft meerdere bedrijven geholpen financiering op te halen door grensoverschreidende tokens uit te geven. Neem gerust contact op met Dirk de Waard om u over de mogelijkheden binnen de MiCA te laten informeren.