7 juli 2021

De nieuwe Telecommunicatiewet: wat gaat er veranderen?

Categorie: Privacyrecht

De eerste, en mogelijk voor consumenten de populairste verandering is de overgang van een opt-out naar een opt-in systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden. In plaats van dat je gebeld wordt en je aan het einde jezelf kan inschrijven in het Bel-me-niet Register (opt-out) is het vanaf nu zo dat de eigenaar van de contactgegevens (de potentiële klant) zelf expliciete toestemming moet verschaffen voor het gebruik van zijn contactgegevens voor deze doeleinden. Deze verandering omvat niet alleen particulieren, maar alle natuurlijke personen. Dit geldt dus bijvoorbeeld ook voor ZZP’ers en eenmanszaken die met een privé-nummer ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Deze verandering brengt met zich mee dat het Bel-me-niet Register ook gaat verdwijnen. Dat is ook logisch, nu de database om alle opt-outs bij te houden niet meer nodig is. Het is vanaf nu aan de verzender van de ongevraagde communicatie om aan te tonen dat er toestemming is verleend om die communicatie te versturen.

Contactgegevens van bestaande relaties

Wat voor het zogenaamde ‘cold-calling’ (personen bellen waarmee nog geen enkele klantrelatie bestaat) geldt, gaat echter niet gelden voor al bestaande klantrelaties. Er mag dus nog wel gebruik gemaakt worden van de contactgegevens die klanten zelf hebben opgegeven bij het kopen van een product of dienst. Dit is prettig voor bedrijven met een uitgebreid klantenbestand, maar ook hier zijn wel enige beperkingen aan verbonden door de nieuwe wet. Zo moet de verzender van de ongevraagde communicatie kunnen aantonen dat het gaat om het aanbieden van eigen gelijksoortige producten of diensten, en moet de eindgebruiker (de klant) duidelijk en expliciet de mogelijkheid hebben gehad om kosteloos en op gemakkelijke wijze zich te verzetten tegen het gebruik van zijn of haar contactgegevens voor dit doel. Dit moet gebeuren op het moment dat zij verzameld worden, en bij elke verzending van ongevraagde communicatie. Tevens is het zo dat er in de Code voor Telemarketing 2020 een termijn afgesproken van drie jaar sinds de laatste afname van een product/dienst of donatie waarin je klanten of donateurs nog ongevraagd mag benaderen.

Telemarketeers mogen niet meer anoniem bellen

Een laatste belangrijke wijziging is dat telemarketeers niet meer anoniem potentiële klanten mogen benaderen. Kort gezegd mogen telemarketeers dus niet meer met een onbekend nummer bellen, en moeten zij zich te allen tijden identificeren in die zin dat ze moeten vertellen voor wie ze bellen met daarbij een vermelding van een postadres of nummer waaraan de potentiële klant een verzoek tot beëindiging van dergelijke communicatie kan richten.

Een aantal belangrijke veranderingen dus, zeker vanuit zakelijk perspectief. De wet is een stuk consumentvriendelijker gemaakt, wat vaak tegelijk betekent dat de wet het lastiger maakt voor bedrijven om hun normale bedrijfsvoering ongewijzigd voort te zetten. Hoewel de dagen van het cold-callen geteld lijken, is het nog altijd maar de vraag hoe deze wetswijzigingen in praktijk hun uitingen gaan vinden. De tijd zal het leren.