13 oktober 2022

De obstakels bij het openen van een bankrekening na oprichting

Categorie: Fusies en overnames, Ondernemingsrecht

Een politiedoorzoeking bij Yin Yang c.s. is aanleiding voor ING Bank om klantonderzoek te doen, hetgeen resulteert in een per directe opzegging van de afstortovereenkomst. Het bankieren wordt daarmee Ying Yang c.s. onmogelijk gemaakt. Als ING Bank kort daarna aangeeft de bankrelatie met Yin Yang c.s. helemaal te willen beëindigen en de zakelijke rekeningen op te heffen, begint Yin Yang c.s. procedures waarin zij continuering althans herstel van de bankrelatie en afstortovereenkomst vordert.

Bancaire zorgplicht tegenover derden uitgebreid met contracteerplicht 

In navolging van het hof komt de Hoge Raad tot het oordeel dat op banken op grond van hun maatschappelijke positie de verplichting kan rusten een betaalrekening aan te bieden. Dit geldt ook ten aanzien van niet-consumenten. De Hoge Raad overweegt in dat kader dat het zonder betaalrekening immers vrijwel onmogelijk is om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. Dus ook om een onderneming te beginnen.

Uit het arrest volgt dat ING Bank aldus wordt verplicht Yin Yang c.s. (opnieuw) een zakelijke betaalrekening aan te bieden. Met deze uitspraak wordt de bancaire zorgplicht jegens derden uitgebreid met een contracteerplicht. Een bank mag dus niet zo maar partijen weigeren of onterecht beheersmaatregelen opleggen.

Nalaten te contracteren kan een onrechtmatige daad opleveren

Voornoemde oprekking van de bijzondere zorgplicht van bank zit hem in de spilfunctie die bank in het betalingsverkeer heeft en de noodzaak van een bedrijf om over een betaalrekening te beschikken. Voor bedrijven betreft een zakelijke betaalrekening immers een nutsvoorziening. Zonder een bankrekening is het handelen immers nagenoeg onmogelijk. Bedrijven moeten in staat zijn essentiële betalingstransacties uit te voeren, zoals het ontvangen van gelden, het betalen van rekeningen of belastingen en het aankopen van goederen en diensten. Het nalaten te contracteren kan derhalve een onrechtmatige daad opleveren. Dit lijkt de Hoge Raad te erkennen via dit arrest.

Hulp bij het openen althans aanhouden van een zakelijke betaalrekening? Neem contact op met Blenheim

Weigert de bank vanwege compliance redenen een zakelijke rekening voor uw onderneming te openen? Of wordt u geconfronteerd met een plotselinge beëindiging van uw zakelijke bankrekening(en) vanwege een verhoogd integriteitsrisicio? Dan is snel en doortastend handelen geboden. Neem daarvoor contact op met de ervaren advocaten van Blenheim. Zij hebben helpen u graag verder.