20 december 2021

De Ondernemer | Herbel verliest huurgeschil met Scotch & Soda: webomzet telt niet mee

Categorie: Huurrecht

Dit artikel is geplaatst op vrijdag 17 december 2021 op de website van De Ondernemer. Het originele artikel is hier op hun website te lezen.

De Rotterdamse rechtbank heeft een oordeel geveld in het huurgeschil tussen kledingketen Scotch & Soda Retail en verhuurder Herbel. De rechter oordeelt dat de omzet van de webshop niet meetelt bij bepalen coronaschade. INretail is tevreden met de uitspraak, maar wacht nog op het oordeel van de Hoge Raad bij een ander huurgeschil.

Herbel is een vastgoedvehikel van investeerder Aat van Herk met winkelpanden in portefeuille. In de eerste coronahectiek wilde Scotch & Soda voor haar kinderkledingwinkel in Rotterdam een deel van de huur terug vanwege de coronaschade. Herbel ging hier niet op in en de twee troffen elkaar daardoor eerder dit jaar voor de Rotterdamse rechtbank. Herbel pleitte voor het meenemen van de online omzet bij het bepalen van de eventuele schade. Sinds begin van de coronacrisis is de consument massaal aan het webshoppen geslagen. Waarom dan een korting op de huur als het gehele bedrijf door de online-omzet best draait?

Omzet uit online valt niet te koppelen aan winkel

De rechter is duidelijk: ,,Het is niet vast komen te staan dat er omzet van de fysieke winkel van Scotch & Soda is weggevloeid richting de webshop.” De online omzet wordt dan ook niet meegenomen bij het bepalen van de omzetdaling van Scotch & Soda. Herbel moet een deel van de huur en de reeds betaalde boeterentes terugbetalen. Vastgoedadvocaat Dennis Boor van advocatenkantoor Blenheim, duidt de uitspraak: ,,Als online-omzet niet gekoppeld kan worden aan de gehuurde locatie, dan wordt die online-omzet niet meegenomen in de berekening van huurprijsverlaging. Dat is dus iets waar winkeliers en verhuurders rekening mee moeten houden.”

Jeroen van Dijken, directeur belangen en beleid bij winkelierskoepel Inretail, is tevreden met de uitspraak van de Rotterdamse rechtbank. ,,Het geeft duidelijkheid en rust.” Eerder zei hij al dat winkels en webshops verschillende verkoopkanalen zijn ‘en daardoor ook totaal verschillende kostenstructuren hebben’.

Van Dijk wacht echter in spanning af wat de Hoge Raad gaat doen in een ander huurdersgeschil, ook over een huurkorting. De Limburgse kantonrechter legde in deze zaak aan de Hoge Raad een aantal vragen voor. INretail heeft een zogenoemde zienswijze ingediend bij de raad, zegt Van Dijk. ,,We hebben aangegeven dat de online omzet niet kan worden meegenomen bij het bepalen van de eventuele omzetschade als gevolg van de coronamaatregelen. De advocaat-generaal heeft dat overgenomen en het is goed om te zien dat dat ook in Rotterdam heeft plaatsgevonden.”

Uitspraak Hoge Raad geeft meer rust aan huurfront

De uitspraak van de Hoge Raad zal nog meer rust geven aan het huurdersfront. In het eerste jaar van de coronacrisis stonden huurders en verhuurders soms lijnrecht tegenover elkaar. De Tweede Kamer ging er zich ook mee bemoeien. Van Dijk ziet dat het nu een stuk rustiger is ,,Die discussies lopen niet meer zo hoog op, omdat winkels weer open zijn. De situatie kan weer veranderen overigens als het kabinet weer met lockdowns komt.”

Boor: ,,We zien dat huurders en verhuurders over het algemeen hebben geaccepteerd dat er sprake is van een situatie die reden geeft tot (tijdelijke) aanpassing van de huurprijs als er sprake is van omzetderving. In de gevallen waarin het wel escaleert of gerechtelijk ingrijpen nodig is, is er een redelijke bandbreedte waarbinnen de verwachtingen kunnen blijven. Zo kan het in procedures vooral gaan over een eerlijke vaststelling. Hoe meer dat uitgekristalliseerd wordt, hoe minder procedures nodig zijn.”