27 november 2021

De Stentor | Epe ‘vliegt gierend uit de bocht’ met recreatiewoningen

Categorie: Bestuursrecht

Dit artikel is op 27 november 2021 gepubliceerd op de website van De Stentor. Collega Mark van Weeren is advocaat in deze zaak en heeft medewerking verleend aan dit artikel.

„We vliegen gierend uit de bocht.” Rien van der Vlies (Dorpspartij) is kort over wat zijn gemeente richting eigenaren van recreatiewoningen doet. 

Nadat de hoogste rechter in 2018 het bestemmingsplan afschoot waarmee Epe een verhuurplicht wilde afdwingen, is het nu opnieuw hommeles met een ‘herstelplan’. Na een lading verontwaardigde reacties vanuit de samenleving is het twijfelachtig of de gemeenteraad daar een besluit over wil nemen.

Begin dit jaar legde de gemeente dat plan ‘ter inzage’. Het regende bezwaren. Die zijn verwerkt in een dikke ‘zienswijzennota’ en volgens wethouder Jan Aalbers is er ‘deels aan tegemoet gekomen’. Nog steeds is er echter grote weerstand. Als het bestemmingsplan op deze manier wordt vastgesteld, dan kan Epe de borst nat maken, geven advocaten aan. Dan wordt het volgens hen opnieuw gekraakt bij de Raad van State.

Kritiek

Meerdere malen kwam er dit jaar al kritiek op het herstelplan. Zo zouden eigenaren van paardenbakken hun rechtszekerheid verliezen en ontstonden er opnieuw grote zorgen bij eigenaren van recreatiewoningen.  Ze vreesden verplicht te worden om hun huisje tweederde van het jaar aan recreanten te verhuren.

Dat was wat eigenaren op de bungalowparken De Vliegden en Eper Sprengen in 2018  bij de hoogste rechter hadden weten te voorkomen, maar toen ze een vragenformulier moesten invullen leek het erop dat de gemeente een nieuwe poging deed. Diverse mensen kregen die ‘enquête’ ten onrechte, meldde de gemeente kort daarna. „Excuses…”

De eerste behandeling door de gemeenteraad wijst uit dat de kritiek nog allerminst is verstomd. De raad is onder de indruk van de veelheid van bezwaren en de inhoudelijke onderbouwing. „Weet u wel wat u ons voorstelt”, vroeg Annemiek van Loon (D66) de wethouder zelfs op de man af.

Ook diverse andere raadsleden hebben ernstige bedenkingen bij de deugdelijkheid van het plan. De reacties van eigenaren zijn indrukwekkend, vinden ze.

Ernstig zorgen

Ellen Berends is een van hen. Zij schetst hoe de gemeente er maar niet aan wil om haar huisje als tweede woning te bestemmen, ondanks dat het sinds de bouw in 1968 zo wordt gebruikt. Ze maakt zich zorgen dat de gemeente zal proberen om ook particuliere eigenaren te verplichten tot ‘bedrijfsmatige exploitatie’.

Sowieso, benadrukt ze, is Epe veel te streng. „Eigenaren vragen tevergeefs om oog te houden voor de menselijke maat als bijvoorbeeld een houthok dat er al heel lang staat nét te groot is. ‘Den Haag’ heeft vastgesteld dat het te lang te streng is geweest. Dan zou Epe ook kunnen proberen het vertrouwen te herstellen en de burger op 1 te zetten?”

Gezondheidsklachten

Volgens Victor Moussault, voorzitter van bungalowpark ’t Hertenkamp, richt Epe door het niet nakomen van toezeggingen, wisselend beleid en aanhoudende onzekerheid grote schade aan. „Een aantal eigenaren op ’t Hertenkamp heeft daardoor gezondheidsklachten heeft opgelopen”, stelt hij. „Ze zijn geestelijk aangedaan, klagen over slapeloze nachten omdat ze door de gemeente keer op keer in de kou worden gezet. Ze voelen zich behandeld als tweederangs burgers.”

„’t Hertenkamp heeft zich destijds teruggetrokken uit de procedure bij de Raad van State, omdat de situatie hier identiek is als die bij de Vliegden (waar de recreatiewoningen als ‘tweede woning’ zijn aangemerkt, red.) en het gelijkheidsprincipe geldt”, zegt Moussault. Als de gemeente de huizen op ’t Hertenkamp niet eveneens aanduidt als recreatiewoning met de toevoeging ‘tweede woning’, vrijstelt van verhuurplicht en zorgt dat dit niet slechts tijdelijk is door een ‘uitsterfconstructie’, dan vecht ’t Hertenkamp dit aan bij de Raad van State, zegt hij.

De gemeente doet er goed aan het niet zover te laten komen, waarschuwt zijn advocaat Rieke Kramer. „Ik ben er van overtuigd dat de Raad van State het bestemmingsplan opnieuw vernietigt.”

Door de manier van optreden heeft de gemeente geen goede sier gemaakt bij de eigenaren van ’t Hertenkamp, benadrukt Moussault. Dat tot twee keer toe niet eens werd gereageerd op een aangetekende brief van zijn advocaat vindt hij niet netjes.

Grenslijn

Zo zijn er meer grieven. „Mijn cliënt heeft het gevoel niet helemaal serieus te worden genomen”, zegt advocaat Ruud Oosterveer, als blijkt dat de gemeente niet in het herstelplan wil rechtzetten dat een bouwsel ‘in het bouwvlak’ staat, wat al sinds de jaren 60 niet zo is.

Bij Wim Meenink blijkt in 2017 de grenslijn ‘bos’ vijftien meter te zijn opgeschoven. Tevergeefs heeft hij gevraagd om dat te herstellen omdat nu volgens het bestemmingsplan zijn inrit, garage en berging verkeerd staan. En ex-boer Gorkink in Emst lukt het maar niet om in het bestemmingsplan te laten vastleggen dat de huizen van hem en zijn zoon op zijn erf aan de Grensweg toch echt twee woningen zijn in plaats van één.

Mooi dat de wethouder aan Monique Nijhof excuses maakt voor de fouten die bij haar zijn gemaakt, zegt Ellis de Vries (VVD), maar waarom daar wel en bij al die andere zaken niet? „Het lijkt een beetje op willekeur en koehandel.”