15 april 2013

De reikwijdte van het derdenbeding

Categorie: Bestuursrecht

Het betreffende derdenbeding moet dan wel door partijen zijn overeengekomen en de derde dient het ten behoeve van hem gemaakte beding in de overeenkomst ook te aanvaarden. Deze aanvaarding van het derdenbeding is voor de derde van groot belang, immers, tot het moment van aanvaarding kan het beding worden herroepen door de partijen die het hebben opgesteld. Nadat de derde het beding heeft aanvaard, geldt hij als partij bij de overeenkomst. Dit heeft vergaande gevolgen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de mogelijkheid dat de derde nu ook nakoming kan vragen en afdwingen. Wordt deze nakoming geweigerd dan verkrijgt de derde een recht op schadevergoeding.

Nu het in sommige gevallen voor een derde dan ook zeer gunstig kan zijn om als partij te worden aangemerkt bij een overeenkomst, is het dan ook de vraag wanneer er sprake is van een rechtsgeldig derdenbeding. De jurisprudentie biedt hierin enige houvast. Het uitgangspunt bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een rechtsgeldig derdenbeding is de wil van partijen. Hiervoor dient de overeenkomst te worden uitgelegd. Hierbij is met name de wilsvertrouwensleer van belang.

De reikwijdte van het derdenbeding is echter niet zodanig dat een derde partij wordt bij een overeenkomst als de derde in de overeenkomst geen zelfstandig vorderingsrecht heeft. Met name is dat bijvoorbeeld als de derde slechts is opgenomen als een adres om bijvoorbeeld facturen te betalen.

Of een derdenbeding is overeengekomen, is dus steeds een kwestie van uitleg van hetgeen partijen zijn overeengekomen. Het opnemen van een derde in een overeenkomst met bijvoorbeeld de opmerking dat een derde rechtstreeks facturen mag versturen naar één van de partijen in de overeenkomst of dat een derde is genoemd als het adres waarop betalingen dienen plaats te vinden, is niet voldoende om te concluderen dat partijen deze derde een zelfstandig vorderingsrecht hebben willen geven. Let hier echter wel op bij het aangaan van overeenkomsten, mocht een derdenbeding als rechtsgeldig worden gekwalificeerd kan dit vergaande gevolgen hebben voor de andere partijen.

Bovenstaand in het kort enkele aandachtspunten bij het opstellen en/of beoordelen van overeenkomsten en een mogelijk derdenbeding. Met name met betrekking tot de vraag wanneer een derde een zelfstandig vorderingsrecht verkrijgt op basis van de overeenkomst. Mocht u over dit onderwerp meer willen weten of heeft u hierover nog vragen, kunt u contact opnemen met mr. S.A. Lang op telefoonnummer: 020-5210100 voor een vrijblijvend eerste gesprek.