30 januari 2014

Deutsche Bank opzegging van krediet

Categorie: Bestuursrecht

Deutsche Bank: wijziging focus

Het begon allemaal in december 2012 toen Deutsche Bank in Nederland had aangekondigd haar strategische focus aan te scherpen en de organisatie te stroomlijnen. Dit alles in het licht van de economische situatie in de gewijzigde regelgeving waar te financiële sector mee te maken heeft. In de brief die vele ondernemers hebben ontvangen stond dat Deutsche Bank in Nederland niet langer de geschikte bank zou zijn om haar klanten de producten en diensten aan te bieden die zij op dit moment afnamen.

Op de website van Deutsche Bank geeft zij zelf aan:

“Wij kunnen ons voorstellen dat klanten er niet op zitten te wachten om (opnieuw) over te moeten stappen naar een andere bank, wij vinden het echter van belang om zo transparant mogelijk te zijn over onze dienstverlening nu en in de toekomst. Ons doel is in gezamenlijk overleg en met inachtneming van onze zorgplicht tot een passende oplossing komen die aansluit bij de individuele feiten en omstandigheden van iedere klant.”

Deutsche Bank geeft zelf aan dat leningen met een vaste looptijd niet worden beëindigd. Zo isop de website te lezen:

“Deutsche Bank wil benadrukken dat leningen met een vaste looptijd vanwege de aanscherping van de strategische focus niet voortijdig door Deutsche Bank worden opgezegd.”

Deutsche Bank: de renteswaps

Een groot probleem van het feit dat Deutsche Bank zich strategisch heeft geheroriënteerd, is dat veel ondernemers (MKB) een renteswap / rentederivaat van Deutsche Bank geadviseerd hebben gekregen. De renteswap heeft een bepaalde looptijd (meestal 5 of 10 of 15 jaar) en bij de meeste ondernemers is de renteswap dus niet beëindigd. Door de lage rentestand, kennen veel van deze renteswaps / rentederivaten een negatieve marktwaarde. Eerder heb ik diverse blogs geschreven over de zorgplicht van de bank (en dus ook: Deutsche Bank) en het adviseren van renteswaps. Inmiddels is er een aantal uitspraken die positief zijn voor de ondernemers, maar veel blijkt af te hangen van de feiten en omstandigheden van het geval. Indien u ook een renteswap geadviseerd hebt gekregen, dan is het aan te raden contact op te nemen met een advocaat financieel recht, graag help ik u verder en kijk wat er mogelijk is.

Probleem met de opzegging is dat de renteswap ook gedwongen wordt beëindigd. Nu schrijft Deutsche Bank op haar website:

“Bij voortijdige opzegging door de klant wordt rekening gehouden met de specifieke situatie van elke individuele klant. Deutsche Bank houdt hierbij expliciet rekening met klanten waarbij langere commitments van kracht zijn en/of rente-instrumenten die gekoppeld zijn aan de financieringen. Zorgvuldigheid staat hierbij voorop.”

Inmiddels hebben veel ondernemers zich tot mij gewend, die aangeven dat de zorgvuldigheid bij Deutsche Bank niet voorop staat. Ondanks dat de Deutsche Bank heeft aangegeven dat vaste leningen niet worden opgezegd, worden dergelijke leningen toch opgezegd. Deutsche Bank noemt daarbij verschillende redenen, zo zou bijvoorbeeld de informatieverstrekking niet voldoende zijn of zouden de cijfers voor Deutsche Bank niet genoegzaam zijn. Veel van mijn cliënten geven aan dat het er veel weg van heeft dat redenen worden gezocht om toch maar tot opzegging over te gaan. Veel van mijn cliënten blijven namelijk netjes aan de rentebetalingen voldoen, zodat zij niet inzien waarom de financiering wordt opgezegd.

Kredietopzegging Deutsche Bank onrechtmatig

In de algemene voorwaarden van Deutsche Bank staat dat zij de overeenkomst altijd mag opzeggen. Echter, Deutsche Bank is gebonden aan regels waar het gaat om beëindiging van dergelijke overeenkomsten. Niet alleen is er een bijzondere zorgplicht in rechtspraak ontwikkeld, maar eveneens is bepaald dat een opzegging ook onrechtmatig kan zijn. In rechtspraak wordt daarbij bepaald dat telkens moet gekeken worden naar de individuele situatie en naar de omstandigheden van het geval moet worden gekeken of een opzegging onrechtmatig is. De volgende omstandigheden spelen (in ieder geval) een rol:

  1. de duur, de mate van exclusiviteit, de omvang en de ingewikkeldheid van de kredietrelatie;
  2. of er sprake is van een aanmerkelijke afname van de kredietwaardigheid en/of toeneming van het bancaire kredietrisico, waarbij met name van belang zal zijn of er voldoende dekking door zekerheid bestaat, dan wel kan worden verleend in de mate van waarschijnlijkheid of en in welke omvang deze zal blijven bestaan;
  3. het gedrag en de betrouwbaarheid van de kredietnemer, alsmede de mate waarin en de tijdigheid waarmee deze de bank op de hoogte heeft gesteld en stelt van alle voor de kredietrelatie relevante omstandigheden;
  4. of en in welke mate de kredietnemer toerekenbaar tekort is geschoten;
  5. de kans dat de kredietnemer financieel zal ‘overleven’;
  6. de termijn welke de kredietnemer krijgt om een andere bankier te zoeken en welke ernstige financiële problemen voor de kredietnemer zullen ontstaan, indien de financieringsbehoefte niet op korte termijn elders kan worden ondergebracht;
  7. de wijze van besluitvorming van de bank, voorafgaand aan de opzegging en de wijze waarop overleg is gevoerd met de kredietnemer;
  8. of de bank door eigen gedragingen verwachtingen heeft gewekt;
  9. andere maatschappelijke belangen, waaronder het voortbestaan van werkgelegenheid.

Advies advocaat over opzegging lening

Mocht u geconfronteerd zijn met een opzegging van financiering of krediet neemt u dan vrijblijvend contact op met Blenheim.