7 december 2012

Het beeindigen van een agentuur- of distributieovereenkomst

Categorie: Commerciële contracten, Contractenrecht

Het is allereerst belangrijk om er zeker van te zijn of u te maken heeft met een distributieovereenkomst of met een agentuurovereenkomst. Bij het beantwoorden van deze vraag adviseren adviseren wij u graag.

Beëindiging agentuurovereenkomst

Wanneer de agentuurovereenkomst wordt beëindigd, kan een schadevergoeding verschuldigd zijn. In ieder geval heeft de handelsagent bijna altijd recht op een zogenaamde klanten- en/of goodwillvergoeding bij het einde van de agentuurovereenkomst. De voorwaarden zijn – kort gezegd – dat de agent klanten heeft aangebracht en de leverancier zaken met deze klanten blijft doen. De gedachte hierachter is dat doordat de agent klanten heeft aangebracht de waarde van de onderneming van de leverancier is gestegen. Deze klanten- c.q. goodwillvergoeding wordt nogal eens als bezwaarlijk ervaren door leveranciers. Zij kiezen daarom vaak voor een distributieovereenkomst.

De distributeur heeft namelijk in beginsel geen recht op een dergelijke vergoeding, waardoor deze overeenkomst zonder vergoedingsplicht door de principaal beëindigd kan worden. Dit verschil bestaat omdat de agent klanten aanbrengt bij de principaal, terwijl de distributeur in eigen naam optreedt en daarbij gebruik maakt van zijn eigen klanten.

Echter, in bijvoorbeeld Duitsland kan ook een distributeur aanspraak maken op een goodwill vergoeding. Dit is dus een groot verschil met Nederland. Als leverancier is het dus verstandig geen Duits recht van toepassing te verklaren.

Tot slot is een belangrijk verschil dat de opzegtermijn bij een distributieovereenkomst in de regel aanzienlijk langer is dan bij een agentuurovereenkomst. Bij een distributierelatie van bijvoorbeeld 1 jaar geldt een opzegtermijn van 3 maanden. De agentuurovereenkomst kent in dit voorbeeld een opzegtermijn van 1 maand.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben over de distributie- of agentuurovereenkomst, neem dan gerust vrijblijvend contact op met een in distributie en agentuur gespecialiseerde advocaat bij Blenheim Advocaten: