7 december 2012

Het opstellen van een distributieovereenkomst, uw advocaat adviseert

Categorie: Contractenrecht

Omdat de relatie tussen de distributeur en de leverancier/producent niet altijd even duidelijk is, en de keuzes die door partijen gemaakt moeten worden niet altijd even eenvoudig zijn, is het wenselijk de relatie schriftelijk vast te leggen. Om deze overeenkomst voor u zo gunstig mogelijk te maken, is hierbij juridische begeleiding onontbeerlijk. Blenheim assisteert u hier graag bij.

Een goede distributieovereenkomst opstellen

In de distributieovereenkomst zal vaak het product omschreven zijn. Deze omschrijving dient zo eenvoudig en duidelijk mogelijk te zijn. Tip: houd ook rekening met eventuele toekomstige productwijzigingen en zorg dat de distributieovereenkomst hiervoor alvast ruimte biedt.

De leveringsvoorwaarden zijn ook wel de voorwaarden waaronder de levering van de producten plaatsvindt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de termijn van een levering na bestelling of het moment waarop eigendom van het product overgaat van de leverancier naar de distributeur.

De distributieovereenkomst is een zogenaamde duurovereenkomst. De wet biedt geen regeling voor het opzeggen van duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Uit de jurisprudentie blijkt dat het opzeggen van distributieovereenkomsten regelmatig voor problemen zorgt. Het advies is dan ook om een regeling over de duur en de beëindiging van de overeenkomst op te nemen in de distributieovereenkomst. De distributieovereenkomst kan zowel voor bepaalde als voor onbepaalde tijd worden overeengekomen. Bij beide typen overeenkomsten is het wenselijk dat een opzegtermijn wordt bepaald.

Wat moet er in een goede distributieovereenkomst staan?

Daarnaast zijn er nog vele andere onderwerpen die in de distributieovereenkomst bepaald kunnen worden, denk daarbij aan bijvoorbeeld een geheimhoudingsbeding, een eventuele goodwillvergoeding bij het eindigen en wat te doen met de intellectuele eigendomsrechten.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben over de distributie- of agentuurovereenkomst, neem dan gerust vrijblijvend contact op met Blenheim Advocaten.