8 augustus 2019

DNB: ABN schiet tekort in de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Categorie: Bestuursrecht

Vorig jaar was het ING die een schikking moest treffen met het OM omdat zij tekort was geschoten in de controle op de naleving van Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”). ABN lijkt nu de volgende te zijn. Vijf miljoen ABN-klanten worden blijkbaar onvoldoende gecontroleerd.

Regels ter voorkoming van witwassen

Banken en andere financiële instellingen zijn verplicht te voldoen aan bepaalde regelgeving ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.

Uit de Wwft vloeit voort dat banken bij aanvang de identiteit van klanten moeten onderzoeken en het doel en de aard van de relatie moeten vastleggen. Banken dienen zowel bij aanvang als gedurende een klantrelatie, de transacties van haar klanten te monitoren en te verifiëren waar de gelden vandaan komen. Verder is een bank verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit (“FIU”). De mate waarin het klantenonderzoek wordt uitgevoerd, is afhankelijk van het risico op witwassen of financieren van terrorisme per klant.

In het kader van het klantenonderzoek kunnen banken verzoeken aanvullende informatie te verschaffen. Uiteindelijk kunnen banken de zakelijke relatie beëindigen. Dit kan de bank overigens niet zomaar doen, lees ook mijn blog over de uitspraak van de rechtbank Amsterdam over de ongeoorloofde opzegging door ING:

Wwft geldt niet alleen voor banken

Ook zijn deze regels van toepassing op andere beroepsgroepen, zoals advocaten, notarissen, maar ook makelaars hebben hiermee van doen (zie mijn blog over de Wwft en de makelaardij: “De Wwft in de makelaardij. Hoe wordt een boete voorkomen en wat te doen als er een is opgelegd.” Ook beroeps- of bedrijfsmatig handelende kopers en verkopers van goederen kunnen onder de reikwijdte vallen als er een contante betaling plaatsvindt van EUR 10.000,- of meer. In dat geval moeten handelaren (zowel verkoop en in- en aankoop) dus ook een cliëntenonderzoek verrichten en ongebruikelijke transacties melden.

Mocht u zelf te maken hebben met de Wwft en/of daar vragen over hebben, neem dan vooral contact met een van onze financieel recht advocaten.