11 oktober 2016

Doe-het-zelf klussers en zelfbouwende consumenten: opgelet!

Categorie: Bouwarbitrage, Bouwrecht

Het komt vaak voor dat consumenten zelf bouw- en verbouwingswerkzaamheden verrichten en daarnaast een aannemer inschakelen voor aanvullende werkzaamheden, om zo bijvoorbeeld kosten te besparen. Over de bouw of verbouwing kunnen met de aannemer verschillende prijsafspraken worden gemaakt. Wanneer een vaste aanneemsom overschreden wordt kan sprake zijn van meerwerk.

Geschil over meerwerk

In een recente zaak bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden was sprake van een aanneemovereenkomst waarbij een vaste aanneemsom van EUR 50.000,- was overeengekomen. Na afloop van de werkzaamheden ontving de opdrachtgever een aanvullende meerwerkfactuur van EUR 5.000,-.

In deze zaak had de opdrachtgever de aannemer opdracht gegeven voor het verrichten van meerwerk, maar hij stelde zich daarbij op het standpunt dat hij door de aannemer niet was gewezen op de uit het meerwerk voortvloeiende prijsverhoging. De wet schrijft immers voor dat de aannemer slechts een verhoging van de prijs kan vorderen, wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een uit het meerwerk voortvloeiende prijsverhoging. De wetgever maakt echter een uitzondering voor situaties waarin de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen. Van die uitzondering is sprake wanneer de opdrachtgever bijvoorbeeld een professionele of deskundige partij is.

Geen waarschuwing voor prijsverhoging

De aannemer in deze zaak had inderdaad geen waarschuwing gegeven voor de prijsverhoging, maar hij dacht dat hij dat niet hoefde te doen, omdat de opdrachtgever dit uit zichzelf zou moeten begrijpen. De opdrachtgever was namelijk een “zelfbouwer”, die derhalve verstand heeft van bouwen en de daarmee gemoeide kosten. De zelfbouwer was volgens de aannemer in ieder geval geen onwetende consument.

Zelfbouwer had uit zichzelf moeten begrijpen dat er een prijsverhoging zou komen

Het gerechtshof ging mee met de redenering van de aannemer en oordeelde dat de opdrachtgever uit zichzelf had moeten begrijpen dat uit het door hem gewenste meerwerk een prijsverhoging zou voortvloeien. De opdrachtgever had namelijk meer verstand van zaken dan de gemiddelde consument, omdat hij de schuur met daarin de woning zelf had gebouwd. De opdrachtgever was derhalve zelf aansprakelijk voor betaling van het meerwerk.

Advocaat bouwrecht

Indien u zelf klust of bouwt, houd er dan rekening mee dat een rechter u als deskundige of professionele partij kan beschouwen. Een aannemer hoeft u dan minder goed te informeren. Het verdient aanbeveling duidelijke afspraken te maken met de aannemer over eventueel meerwerk. Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of heeft u een andere vraag over het bouwrecht? Neem dan contact op met advocaat vastgoed