16 april 2014

Advocaat herstructurering geeft aantal tips voor een succesvolle doorstart

Categorie: Faillissementsrecht

Het antwoord op de vraag wat nu precies een doorstart is, is minder eenvoudig te geven dan zou worden gedacht. Dit komt met name door het feit dat in de Nederlandse wetgeving geen definitie van een doorstart is opgenomen. Wel is in de literatuur de term doorstart op verschillende wijzen gedefinieerd, waarbij ik mij aansluit bij de definitie dat een doorstart een voortzetting is van ingrijpend herschikte bedrijfsmiddelen, kapitaal en werknemers, die voorheen tezamen een onderneming vormden. Deze definitie geeft goed weer wat er allemaal voor nodig is om een doorstart succesvol te laten verlopen.

Tips voor een succesvolle doorstart

Om een doorstart succesvol te laten verlopen, moeten de bedrijfsmiddelen, het kapitaal en de werknemers ingrijpend worden herschikt. Het gevolg van een doorstart is dat een groot deel van de schulden achterblijven in het faillissement en dat, kort gezegd, met een schone lei kan worden begonnen.

De ervaring leert echter dat in die doorstarts waarbij slechts de schulden zijn verdwenen en verder dor het bestuur op gelijke voet wordt verdergegaan, een nieuw faillissement vaak niet lang op zich laat wachten. Wil de doorstart tot een succes worden gemaakt, kan derhalve niet worden volstaan met het afwerpen van de schulden en op dezelfde voort te gaan in een nieuwe rechtspersoon.

Plan van aanpak voor herstructureren van bedrijf

Om een doorstart tot een succes te maken moet er meer gebeuren. Voorziet u dat uw vennootschap op korte termijn zal failleren maar wenst u toch verder te gaan, adviseer ik om kritisch te kijken naar de oorzaken van het faillissement. Stelt u tevens een uitgebreid businessplan op, waaruit moet blijken dat de onderneming niet zal vervallen in de fouten van de oude onderneming. Kijk tevens kritisch naar het bestuur van de onderneming, is het bestuur geschikt om met de onderneming een nieuwe koers te varen? Van groot belang is verder dat het financiële weerstandsvermogen wordt verstrekt, dit kan zowel met risicodragend kapitaal als met versterking van het vreemde vermogen. Uiteraard is hiervoor wel de medewerking van de bank benodigd. Zoet u ook contact met een advocaat gespecialiseerd in het herstructureren van ondernemingen.

Voor een succesvolle doorstart is goede advisering noodzakelijk

Een doorstart biedt zeker vele voordelen maar het is zeker geen garantie voor succes. Door een doorstart wordt bereikt dat onder meer kapitaalverlies wordt voorkomen en het verlies van werkgelegenheid wordt beperkt. Deze twee argumenten zorgen ervoor dat er steeds vaker wordt gekozen voor een doorstart. Er dient echter voor te worden gewaakt dat wordt vervallen in oude fouten die immers hebben geleid tot het faillissement.

Een advocaat faillissementsrecht en herstructurering adviseert ondernemers regelmatig over het he structuren van vennootschappen. Tevens staat hij regelmatig ondernemers bij in gesprekken met de curator aangaande een mogelijke doorstart. Indien u meer informatie wenst over de doorstart- of herstructureringsmogelijkheden voor uw vennootschap, neemt u dan geheel vrijblijvend contact op met Blenheim.