15 maart 2017

Driepartijentaxatie huur bedrijfsruimte

Categorie: Huur bedrijfsruimte

Huurprijs van bedrijfsruimte wordt eens in de 5 of 10 jaar de huurprijs herzien. Dat hangt af van de huurovereenkomst. Bij de aanzegging van en huurprijsverhoging voor de bedrijfsruimte dient de huurder alert te zijn. De huurder hoeft niet altijd mee te werken aan de taxatie procedure voor herziening van de huurprijs zoals die in de huurovereenkomst bedrijfsruimte (of toepasselijke algemeen bepalingen) is voorgeschreven. In de huurovereenkomst voor middenstandsbedrijfsruimte is vaak gebruik van de standaard ROZ huurovereenkomst met bijbehorende algemene bepalingen. De ROZ algemene bepalingen schrijven een driepartijentaxatie voor, een methode drie deskundigen, en dat is een afwijking is van de wettelijke regeling met één deskundige. De huurder kan daarom een beroep doen op de vernietigbaarheid van deze regeling in de ROZ voorwaarden bedrijfsruimte.

Huurprijsaanpassing met een deskundige

Uit de wettelijke regeling bij huur bedrijfsruimte, artikel 7:304 BW volgt dat huurder en verhuurder van bedrijfsruimte gezamenlijk een deskundige makelaar benoemen die de nieuwe huurprijs vaststelt. Mocht na de taxatie toch geen overeenstemming tussen huurder en verhuurder van bedrijfsruimte volgen dan kan bij de kantonrechter gevorderd worden dat deze de huurprijs vaststelt. Een advocaat huurrecht kent deze herzieningsprocedure en zal zorgen dat de belangen van de huurder goed worden behartigd in de procedure.

Nieuwe huurprijs: huurverhoging of huurverlaging

De verhuurder van bedrijfsruimte zal altijd proberen de huurprijs te verhogen. Maar daar is niet altijd een grond voor. Indien de huurprijzen aan aantal jaren eerder lager zijn geworden dan hoger dan kan het zo zijn dat er reden is voor een huurverlaging. De huurder van bedrijfsruimte zal zelf de huurprijsverlaging moeten verzoeken aan de verhuurder. Het kan zijn dat huurverlaging is uitgesloten in de huurovereenkomst. Bij de aanzegging van en huurprijsverhoging voor de bedrijfsruimte kunnen ook termijnen een rol spelen waardoor een verhuurder recht op huurprijswijziging kan verspelen.