24 maart 2013

Eenzijdige wijziging salaris bestuurder

Categorie: Arbeidsrecht

Bestuurders in het onderwijs moeten zelf afzien van het deel van hun salaris dat boven de norm voor topinkomens ligt, althans dit is het plan van minister Jet Bussemaker van Onderwijs.

Bussemaker doet daartoe een dringende beroep op de bestuurder zelf en probeert hem of haar aan te sporen het goede voorbeeld te geven. Bussemaker hoopt dat de bestuurder de morele druk voor een teruggave voelt en tot actie over gaat.

De minister dient zich daarbij te realiseren dat de bestuurder niet eenzijdig tot een salarisverlaging kan worden gedwongen. Als de bestuurder niet wil, en het verzoek afwijst behoudt hij zijn recht op het oude salaris.

Immers de hoofdregels is dat voor een eenzijdige wijziging van het salaris de toestemming van de bestuurder nodig is. Indien er verder geen andere omstandigheden zijn, kan de formele werkgever de bestuurder hiertoe niet dwingen. De maatschappelijke discussie die thans woedt ten spijt, dat is geen reden.

Wordt u als bestuurder geconfronteerd met een verzoek akkoord te gaan met een salarisverlaging, of wordt er druk op u uitgeoefend salaris in te leveren?

Wilt u in dit traject juridisch ondersteund worden?