1 april 2014

Enquêteprocedure: ruzie tussen aandeelhouders

Categorie: Bestuursrecht

Ruzie tussen aandeelhouders: de feiten

RealWorks is een joint venture vennootschap waarin NVM Holding BV (“NVM Holding”), een volledige dochteronderneming van Vereniging NVM, en Base Group, de mede-verzoekster, in de verhouding 56/44 de aandelen houden. In de procedure staat de joint venture overeenkomst centraal.
Uit de contractuele regelingen, zoals die in dit geval waren neergelegd in de joint venture overeenkomst, kunnen van belang zijn bij de beantwoording van de vraag, of een partij in strijd met haar vennootschapsrechtelijke verplichtingen handelt, of heeft gehandeld. In dit geval acht de OK voorshands de door de verzoekers aan de joint venture overeenkomst gegeven uitleg – namelijk dat NVM Holding de belangen van RealWorks moet laten prevaleren boven haar eigen belang – niet aannemelijk genoeg om bij de verdere beoordeling van die uitleg uit te gaan. De mogelijkheid dat de joint venture overeenkomstwel in de door de verzoekers verdedigde zin uitgelegd moet worden, laat de Ondernemingskamer open.

### Advocaat ondernemingsrecht over ruzie tussen aandeelhouders

Ruzie tussen aandeelhouders – een aandeelhoudersgeschil – heeft meestal ingrijpende gevolgen, zowel voor de betrokken aandeelhouders als op het bedrijf zelf. Als een ruzie tussen aandeelhouders leidt tot een onwerkbare situatie, is het soms onoverkomelijk dat de rechter in het belang van het bedrijf ingrijpt.Een snelle en adequate oplossing van deze aandeelhoudersgeschillen is daarom essentieel. Lees daarover meer [hier](http://www.advocaten-amsterdam.nl/683/ruzietussenaandeelhouders).
U kunt rekenen op deskundige bijstand van een van onze [advocaten ondernemingsrecht](http://www.advocaten-amsterdam.nl/nl/advocaten/advocaat-vennootschapsrecht)[ ](http://www.advocaten-amsterdam.nl/nl/advocaten/ondernemingsrecht.html)mr. Jeroen Latour van Blenheim Advocaten. Hij kan u als aandeelhouder uitgebreid adviseren over de wettelijke en contractuele mogelijkheden om deze situaties te doorbreken. Mr. Jeroen Latour heeft ruime ervaring met het voeren van procedures op dit terrein. Natuurlijk heeft hij ook een grote mate van ervaring bij het voeren van minnelijke onderhandelingen op dit vlak.