15 september 2013

Erfgenamen en ontbindingsvergoeding

Categorie: Bestuursrecht

Erfgenamen geen recht op ontbindingsvergoeding

Is de ontbindingsvergoeding door de werkgever ook verschuldigd indien de werknemer voor de overeengekomen einddatum komt te overlijden? Een ietwat morbide vraag maar recentelijk heeft de rechter zich er over moeten uitlaten nadat de erfgenamen waren begonnen met het executeren van een ontbindingsbeschikking en de werkgever zich daartegen verzette.

Werknemer had met werkgever overeenstemming bereikt over beëindiging van de arbeidsovereenkomst per 1 april 2010 met wederzijds goedvinden. Partijen hadden daarvoor tevens een pro forma ontbindingsverzoek ingediend. Op 30 december 2009 is de werknemer overleden. De erfgenamen van de werknemer willen de ontbindingsvergoeding incasseren en gaan over tot executie van de beschikking. De rechter in eerste instantie wijst de vordering van de erfgenamen toe. Het Hof heeft echter een andere mening.

De ontbindingsvergoeding diende betaald te worden per 1 april 2010, maar door het onverwacht overlijden van de erflater/werknemer op 30 december 2009 is de arbeidsovereenkomst al eerder van rechtswege geëindigd ex artikel 7:674 lid 1 BW. Hierdoor kan geen sprake zijn van ontbinding van de arbeidsovereenkomst per 1 april 2010 en kunnen de erfgenamen geen aanspraak maken op de vergoeding. De omstandigheid dat de beschikking tussen erflater en werkgever gezag van gewijsde had gekregen, maakt daarbij niet uit.

Advies over arbeidsrecht door een arbeidsrecht-advocaat

Voor meer vragen, ook over andere arbeidsrechtelijke aangelegenheden kunt u uiteraard contact opnemen met mr. Rachelle Mourits, advocaat arbeidsrecht.