23 maart 2013

De financiering van erfpacht en erfpachtvoorwaarden

Categorie: Erfpacht

De financierbaarheid van woningen op (particuliere) erfpacht is in opspraak door onredelijk erfpachtvoorwaarden De koper van een woning op particuliere erfpacht doet er goed aan de erfpachtvoorwaarden te laten toetsen. Deze erfpachtvoorwaarden worden in de akte bij aankoop van toepassing verklaard. Dat kan de notaris doen. Vanaf 1 januari 2013 wordt getoetst aan de Bancaire richtlijn financierbaarheid erfpachtrechten (te vestigen vanaf 1 januari 2013). Ook erfpachters die al oudere erfpachtvoorwaarden hebben kunnen die laten toetsen op financierbaarheid en met het oog op herfinanciering. Dat kan aan de hand van de criteria voor de financierbaarheid van erfpachtrechten gevestigd vóór 1-4-2012. Een advocaat kan de erfpachtvoorwaarden toetsen aan de wettelijke criteria waarvan algemene voorwaarden, dus ook erfpachtvoorwaarden dienen te voldoen. De voorwaarden worden dan getoetst aan de redelijkheid en billijkheid, alsmede aan de zwarte lijst en grijze lijst waar omstreden clausules uit algemene voorwaarden op staan.

Ervaringen met Erfpacht

Aangezien erfpacht ook in Amsterdam slecht in de markt ligt is het stadsbestuur doende om te komen tot modernisering van de erfpacht in Amsterdam. In de loop van dit jaar zal duidelijk worden wat de Gemeente Amsterdam zal doen om het erfpachtstelsel overeind te houden. Op 5 maart 2013 verscheen ook een rapport van het Ministerie van Binnenlandse Zaken over “ervaringen met erfpacht”. Dit naar aanleiding van de negatieve pers over erfpacht in Amsterdam en de gestelde kamervragen naar aanleiding daarvan. Ook het notariaat heeft een steentje bijgedragen aan erfpachtdiscussie door model erfpachtvoorwaarden op te stellen.