30 oktober 2019

Is Facebook aansprakelijk voor de aanhoudende nepadvertenties met BN’ers?

Categorie: Bestuursrecht

Is Facebook aansprakelijk voor de aanhoudende nepadvertenties met BN’ers?

Na drie maanden durende schikkingsonderhandelingen zijn John de Mol en Facebook er niet uitgekomen.

John de Mol, als ook meerdere BN’ers zoals Jort Kelder en Matthijs van Nieuwkerk, zijn gedurende een lange tijd met naam en beeltenis ‘het gezicht’ geweest van advertenties van frauduleuze bitcoin aanbieders op Facebook. Gemelde schades door slachtoffers van deze oplichters, mogelijk aangemoedigd in hun beslissingen omdat er werd gepretendeerd alsof John de Mol himself hier rijk(er) mee was geworden, loopt in sommige gevallen in de tienduizenden euro’s. Facebook deed volgens De Mol te weinig om de misleidende advertenties met zijn naam en foto te verwijderen en bovendien verwijderd te houden.

Tijdens de zitting afgelopen maandag verklaarde de advocaat van Facebook dat Facebook ‘net zo gebrand is op het weren van de nepadvertenties als John de Mol’. Volgens De Mol kán Facebook het wel, maar willen ze het niet.

User Generated Content

Deze zaak vormt een goed voorbeeld van een al lang bestaand probleem. Namelijk wat de aansprakelijkheid is van platformen waarop de gebruikers (of ‘users’) de inhoud bepalen, ofwel “user generated content” platformen (denk ook aan YouTube, Wikipedia, Flickr, eBay, etc). Of het nu gaat over het door gebruikers uploaden van auteursrechtelijk beschermde en inbreukmakende content (The Pirate Bay), het plaatsen van hatelijke en racistische content op fora, of zoals in dit geval het plaatsen van reclame uitingen met daarin de naam en beeltenissen van BN’ers die hier helemaal niks mee te maken hebben, de vraag is grotendeels hetzelfde: Waar ligt de verantwoordelijkheid van het platform om hier (effectief) iets tegen te doen?

De wet

Uit de wet (art. 6:196c BW) volgt dat “providers” in beginsel niet aansprakelijk zijn voor content die gebruikers plaatsen. Echter, dit artikel is vooral geschreven met in het achterhoofd de traditionele internetprovider (bijv. Ziggo of KPN) of een website hoster. Dit komt omdat deze partijen in de regel geen enkele bemoeienis hebben of kunnen hebben met de inhoud. Zij bieden slechts een toegang. Zo is de wegbeheerder bijvoorbeeld ook niet aansprakelijk te houden voor de hardrijders.

Betrokkenheid

De hierboven genoemde user generated content platformen zijn echter veel meer direct dan wel indirect betrokken bij hetgeen de gebruikers plaatsen. Zo zijn er vaak beheerders, moderators en redacties in het spel. Weet de houder van een User Generated Platform dat er bepaalde onrechtmatige of inbreukmatige informatie op haar platform wordt gedeeld, dan is zij wettelijk verplicht om de toegang tot de informatie prompt te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Denk hierbij aan het hebben van een goed functionerende Notice-and-Takedown procedure. Ook Facebook biedt de functie aan bepaalde berichten, waaronder ook advertenties, te “flaggen”, welke vervolgens zullen worden verwijderd. Dit is echter nog grotendeels mensenwerk.

Blijvende oplossing

In deze zaak met betrekking tot de onrechtmatige en misleidende advertenties op Facebook bleven deze advertenties echter maar terugkomen. Volgens Facebook proberen ze er alles aan te doen om te zorgen dat de advertenties niet terug kunnen komen. Dit lijkt echter vooralsnog onvoldoende te zijn geweest. Accounts waarmee de advertenties worden geplaatst veranderen continu, de achterliggende bedrijven of personen zijn moeilijk te vinden, algoritmes die bepaalde advertenties moeten uitfilteren (bijvoorbeeld door gebruik van trefwoorden of herkenning van afbeeldingen) worden omzeild, et cetera.

Uitspraak rechtbank

Facebook zegt zelf in ieder geval nog niet over de technologie te beschikken om er iets aan te kunnen doen. Het is nu aan de kort geding rechter om op 11 november uitspraak te doen in deze zaak. Wordt ongetwijfeld (verder) vervolgd…