7 augustus 2015

Steunvordering faillissement, waaraan moet een steunvordering voldoen?

Categorie: Faillissementsrecht

Casus

ABN AMRO heeft het faillissement aangevraagd van Berzona B.V. Aan de aanvraag werd een eigen vordering van ruim € 11,8 miljoen ten grondslag gelegd, alsmede twee steunvorderingen.

Die steunvorderingen behelsden volgens de bank vorderingen van huurders van door Berzona verhuurde flats tot het verschaffen van huurgenot enerzijds en om onderhoud aan die flats te verrichten anderzijds.

Zowel rechtbank als hof hebben het verzoek van de bank afgewezen. Volgens het hof zijn de vorderingen van huurders van Berzona niet aan te merken als steunvorderingen, terwijl gesteld noch gebleken is dat Berzona ter zake van haar verplichtingen als verhuurster in gebreke is.

De Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt kort gezegd dat het uitgangspunt is dat een steunvordering niet per definitie een geldvordering hoeft te zijn, daarbij overweegt de Hoge Raad dat een steunvordering niet opeisbaar hoeft te zijn en dat de omvang van die vordering ook niet hoeft vast te staan.. Ook de vordering tot het verrichten van onderhoud en die tot het verschaffen van huurgenotkunnen dus op zichzelf een steunvordering opleveren. In deze casus speelde echter een rol dat het een toekomstige vordering betrof en deze niet tot steunvordering kan dienen omdat het niet vast staat dat zo’n vordering daadwerkelijk zal ontstaan.

Advocaat aanvragen faillissement

Heeft u specifieke vragen over steunvorderingen of meer algemeen over (het aanvragen van) faillissement kunt u te allen tijde voor een eerste gesprek vrijblijvend contact opnemen met ondergetekende.