8 augustus 2013

Doorstart na faillissement? De pre-pack biedt uitkomst!

Categorie: Faillissementsrecht

De Nederlandse economie lijkt nog steeds niet uit het dal te zijn gekropen als de laatste feiten erop nageslagen worden. In het eerste half jaar van 2013 is een record aan faillissementen uitgesproken en dat is ook de wetgever niet onopgemerkt gebleven. Deskundigen zijn tot het oordeel gekomen dat veel faillissementen voorkomen hadden kunnen worden, waarop de Minister van Justitie een pakket wetswijzigingen heeft aangekondigd om de faillissementswet op een aantal punten te reorganiseren en te verbeteren.

Pre-pack

Een van de agendapunten stamt uit het Angelsaksische rechtsstelsel en luistert naar de naam
pre-pack. Deze Engelse term staat voor “pre-packaged insolvency” of “pre-packaged sale”. Een bedrijf dat binnen afzienbare tijd failliet dreigt te gaan kan via de pre-pack een doorstart voorbereiden. Voor de daadwerkelijke faillietverklaring van de onderneming kan de rechter een onafhankelijke “stille” bewindvoerder benoemen die de mogelijkheden van een doorstart zal onderzoeken. Nadat het faillissement is uitgesproken zal dezelfde bewindvoerder de doorstart uitvoeren. Dit heeft als voordeel dat de bewindvoerder die de onderneming heeft onderzocht doorgaans goed is geïnformeerd in tegenstelling tot een net aangestelde curator.

Wat zijn de voordelen van een pre-packprocedure?

Doordat een eventuele doorstart vóór datum faillissement al grondig wordt uitgezocht kan hierdoor een snelle doorstart van de gezonde bedrijfsonderdelen worden bereikt. Hierdoor wordt veel tijd gewonnen en blijft het waardeverlies van de onderneming beperkt. Essentiële afnemers en leveranciers zullen zich bijvoorbeeld minder snel terugtrekken en de negatieve publiciteit zal tot op een zekere hoogte beperkt blijven waardoor de goodwill van de onderneming geen onnodige schade oploopt. Daarbij is bij de pre-pack ook nog een belangrijk maatschappelijk belang gediend. Een goede doorstart komt namelijk ten goede van de werkgelegenheid omdat (veel) werknemers hun baan kunnen behouden.

Ontbreken van een wettelijke grondslag

Tot op heden voorziet de Nederlandse (Faillissement)wet niet in een pre-pack procedure, en ontbreekt er vooralsnog dus een wettelijke grondslag. De praktijk staat echter niet stil en verschillende rechtbanken hebben inmiddels hun medewerking al verleend voor een dergelijke procedure. Van een eenduidig beleid is echter nog geen sprake. In de toekomst zal daar mogelijk verandering in komen. De Minister van Justitie heeft in het kader van het “Wetgevingsprogramma Herrijking Faillissementsrecht” een paar brieven naar de Tweede Kamer gezonden. Uit de laatste brief van 27 juni 2013 blijkt dat de Minister de pre-packprocedure op korte termijn (na deze zomer) van een wettelijke basis wil gaan voorzien. De ontwikkelingen met betrekking tot de pre-pack worden binnenkort dus vervolgd.