1 mei 2020

Een faillissementsaanvraag als pressiemiddel, kunt u uw huurder dwingen om de huur te betalen gedurende de Coronacrisis?

Categorie: Faillissementsrecht

Het Chinese miljardenbedrijf AS Watson, het bedrijf achter onder andere ICI Paris XL, weigerde na aanvang van de Coronacrisis vanaf 1 april 2020 de huur te betalen voor de 155 vestigingen van ICI Paris XL. AS Watson, dat in 2018 nog een omzet had van EUR 19 miljard, schoot daarmee tekort in de nakoming van die 155 huurovereenkomsten. Een van die verhuurders accepteerde dat niet en vroeg simpelweg het faillissement aan van AS Watson, niet om het miljardenbedrijf failliet te krijgen, maar om druk te zetten om haar huurvorderingen betaald te krijgen. Kan een huurder door een verhuurder gedwongen worden de huur te voldoen onder druk van een faillissementsaanvraag?

Tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst

In het geval een weigerachtige huurder beslist de huur niet aan de verhuurder over te maken, dan schiet de huurder tekort in de nakoming van de huurovereenkomst. De verhuurder kan dan de huurder sommeren om alsnog te betalen. Blijft de huurder weigeren en heeft het er alle schijn van dat hij nog voldoende (liquide) middelen heeft om de huur en te voldoen, dan kan de verhuurder er voor kiezen om de druk op te voeren: een faillissementsverzoek indienen.

Het faillissementsverzoek

In het geval een huurder blijft weigeren de huur te voldoen, dan kan de verhuurder zijn advocaat verzoeken de huurder een laatste maal te sommeren de huur te betalen, waarna een faillissementsverzoek kan worden ingediend. Het faillissementsverzoek wordt dan ingezet als pressiemiddel. Kortweg: betaalt de huurder niet voor de datum van de zitting (of alsnog op de zitting) en heeft hij geen rechtens te respecteren verweer, dan zal de rechter zijn faillissement uitspreken. Zover zal een huurder het in de meeste gevallen niet laten komen. Door de huur alsnog te voldoen heeft de verhuurder dan wat hij wil en zal hij het faillissementsverzoek intrekken.

Verweer

Het kan zo zijn dat de huurder het toch laat aankomen op een zitting en dat hij ter zitting verweer voert. De rechter zal het faillissement uitspreken als hij eenvoudig kan vaststellen dat er een vordering is die onbetaald blijft. R De huurder kan zich dus nog verweren ter zitting. Een enkele ontkenning van het bestaan van de vordering is onvoldoende, de huurder zal moeten aantonen dat de huurder wel betaald is.

Hoe zit dat als de huurder de huur tijdelijk niet kan betalen vanwege corona? De huurder kan zich dan proberen te beroepen op onvoorziene omstandigheden, redelijkheid en billijkheid of overmacht. De huurder kan zich ook nog verweren met de stelling dat de verhuurder misbruik maakt van zijn bevoegdheid. Slaagt de huurder in zijn verweer, dan zal de rechter het faillissementsverzoek afwijzen.

De vraag is of de huurder het zover wil laten komen en dat risico wil nemen. Het is namelijk nog te vroeg om met zekerheid te kunnen zeggen hoe rechters met dergelijke verweren omgaan in Corona-tijden.

Betaalt uw huurder niet meer? Wenst u toch de huur te innen? Neem dan nu vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.