18 november 2016

Financiële gevolgen opzeggen aanneemovereenkomst

Categorie: Aanneming van werk

Een opdrachtgever is op grond van de wet bevoegd een aanneemovereenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Aan de opzegging van een aanneemovereenkomst zijn wel financiële gevolgen verbonden. In geval van opzegging moet de opdrachtgever namelijk de volledige prijs betalen, verminderd met de besparingen die voor de aannemer uit de opzegging voortvloeien. Bij deze besparingen kan worden gedacht aan bouwmateriaal dat de aannemer niet meer hoeft aan te schaffen of werknemers die hij op een ander project kan inzetten.

Opdrachtgever moet besparing door opzegging aantonen

Wanneer de opdrachtgever de aanneemovereenkomst opzegt zal de aannemer de eindafrekening opmaken. Als de opdrachtgever dan van mening is dat de verschuldigde aanneemsom lager is dan uit de eindafrekening blijkt, is het aan de opdrachtgever om te stellen en bewijzen dat sprake is van besparingen door de opzegging en wat de omvang (hoogte) van deze besparing is.

Mededelingsplicht aannemer

Uit rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat de aannemer in het kader van de eindafrekening ook verantwoordelijkheid draagt, bestaande uit een mededelingsplicht. Wanneer een opdrachtgever uitgebreid motiveert dat sprake is van besparingen, bijvoorbeeld omdat de aannemer zijn werknemers ergens anders heeft kunnen inzetten, kan een aannemer er niet mee volstaan door te zeggen dat geen of minder sprake is van besparingen. De aannemer zal dit uitgebreid moeten toelichten. Doet de aannemer dat niet, dan loopt hij het risico dat de eindafrekening zal worden verminderd met de door de opdrachtgever gestelde besparingen.

Wilt u geadviseerd worden over het opzeggen van een aanneemovereenkomst of heeft u een andere vraag over het bouwrecht? Neem dan contact op met advocaat vastgoed