25 april 2017

Dossier Flex-BV

Categorie: Vennootschapsrecht

Voor 1 oktober 2012 was een besloten vennootschap (BV) oprichten duur en weinig flexibel. Het BV-recht is nu eenvoudiger en flexibeler. De rechtsvorm van de “Flex-BV”’ is zo een stuk aantrekkelijker voor (startende) ondernemers. Ook voor bestaande bv’s kunnen de nieuwe regels belangrijk zijn.

Voordelen van een BV

Bij eventuele schulden van het bedrijf is meestal de BV en niet de ondernemer aansprakelijk. De directie en de andere aandeelhouder(s) zijn alleen aansprakelijk voor het bedrag dat zij in het bedrijf hebben geïnvesteerd. Andere redenen om voor een BV te kiezen kunnen zijn:

  • de vennootschapsbelasting. Heeft een bedrijf hoge winst, dan is de vennootschapsbelasting voordeliger dan de inkomstenbelasting voor een eenmanszaakeenvoudige bedrijfsoverdracht, door de verkoop van de aandelen.

Regels BV eenvoudiger en flexibeler

Het BV-recht is sinds 1 oktober 2012 eenvoudiger, goedkoper en flexibeler geworden. U heeft meer vrijheid bij de inrichting van de B.V.. De veranderingen in het kort:

  • u heeft geen minimum(start)kapitaal van € 18.000 meer nodig
  • u heeft geen verplichte bankverklaring en accountantsverklaring nodig
  • u heeft meer vrijheid om de statuten in te richten. Wat er verplicht in de statuten moet staan zijn naam, vestigingsplaats, doel van de BV, het aandelenkapitaal en een regeling voor directeuren en/of commissarissen die plotseling (door ziekte of schorsing bijvoorbeeld) wegvallen. U mag niet afwijken van deze wettelijke minimumeisen
  • u mag aandelen uitgeven zonder stemrecht of zonder recht op een winstuitkering (dividend). Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij uitgifte van aandelen aan werknemers, familieleden of financiers
  • u mag buiten de algemene vergadering om besluiten nemen. Zo kan de BV sneller handelen. Zeker als er maar 1 directeur-grootaandeelhouder is
  • u mag buiten Nederland vergaderen
  • u mag zelf kiezen om de overdracht van aandelen te beperken. Eerder moest de BV de aandelen eerst aanbieden aan de andere aandeelhouders. Deze wettelijke blokkeringsregeling is nu afgeschaft.

Bescherming schuldeisers en Flex-BV

Het verplichte startkapitaal van EUR 18.000 was een “verzekering” voor mogelijke schuldeisers. Ook met het nieuwe BV-recht worden deze crediteuren beschermd. Een BV mag volgens de nieuwe regels geen dividend meer uitkeren als duidelijk is dat het bedrijf na die uitkering zijn opeisbare schulden niet kan betalen. Als bestuurders en aandeelhouders onzorgvuldig handelen, kunnen zij ook privé aansprakelijk worden gesteld.

Bedrijfsleven profiteert van nieuwe BV-recht

In Nederland zijn er ongeveer 800.000 BV’s. Als de regelgeving voor BV’s eenvoudiger en goedkoper wordt, is dat voordelig voor het bedrijfsleven. Het verplichte startkapitaal van EUR 18.000 was voor veel ondernemers een belemmering om een BV op te richten. Die drempel is nu verdwenen. Voor veel kleinere en startende ondernemers is het aantrekkelijker om te kiezen voor een BV als rechtsvorm.

Flex-BV ook interessant voor bestaande bedrijven

Door het nieuwe BV-recht is het ook makkelijker om een eenmanszaak, vof of maatschap om te zetten in een BV. Of een overstap zinvol is, hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen.

Ook voor bestaande Bv’s kunnen de nieuwe regels van invloed zijn. Ondernemers kunnen nu makkelijker de statuten aanpassen aan de aard van de onderneming en de wensen van de aandeelhouders. Bijvoorbeeld om aandelen zonder stemrecht uit te geven. Bestaande BV’s zijn niet verplicht om zo snel mogelijk hun statuten bij de notaris aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Als een statutenwijziging al nodig is, kunnen ze daarmee wachten tot de eerstvolgende statutenwijziging.

Advocaten Flex-BV

De advocaten vennootschapsrecht van Blenheim Advocaten adviseren geregeld over de gevolgen van de Flex-BV voor ondernemers, aandeelhouders en andere stakeholders van de vennootschap. Indien u nadere informatie wenst over de Flex-BV, neemt u dan geheel vrijblijvend contact op met de advocaten vennootschapsrecht van Blenheim Advocaten.