20 juli 2022

Gebrek of schade werk aannemer direct melden bij oplevering

Categorie: Aanneming van werk

 

Werk van de aannemer moet bij oplevering goed gecontroleerd worden. Zorg dat een bouwkundig adviseur aanwezig is bij de oplevering.

Klachtplicht voor gebreken die ontdekt worden

De opdrachtgever dient bij oplevering direct gebreken en schade te melden aan de aannemer. Schade of een gebrek ontdekt na oplevering moet ook gemeld worden gelijk met een ingebrekestelling gericht aan de aannemer. In plaats van alsnog behoorlijke nakoming door de aannemer ofwel de schilder, heeft de opdrachtgever zich op het standpunt gesteld dat een andere schilder het werk af zou moeten maken dan wel geheel over zou moeten doen, omdat de aannemer het niet goed zou hebben gedaan. Indien in de aannemingsovereenkomst een arbitrageclausule is opgenomen dat kan de opdrachtgever bouwarbitrage starten en anders kan hij met zijn vordering tegen de aannemer naar de gewone rechter.

Aannemer aansprakelijk voor schade of gebrek na oplevering?

De opdrachtgever van de schilder heeft in dit voorbeeld het beroep op toerekenbare tekortkoming nog uitgebreid en hij stelt, met een beroep op een partijdeskundige, dat de aannemer (schilder) zulk broddelwerk zou hebben geleverd dat het hele schilderwerk over moet en dat daarmee (exclusief materiaal) een bedrag van € 9.139,20 zou zijn gemoeid. Een (verdergaande) vordering tot ontbinding is door de opdrachtgever niet ingesteld. Dat is niet handig. De opdrachtgever verliest daarbij uit het oog dat een enkel beroep op een mogelijke tekortkoming van de wederpartij hem nog niet van zijn betalingsverplichting doet ontslaan.

Advocaat: klacht over schade schilderwerk te laat

De opdrachtgever gaat er verder ten onrechte aan voorbij dat er een oplevering van het schilderwerk heeft plaatsgevonden en dat hij toen niet geklaagd heeft over andere gebreken dat de regenschade/blaasvorming. Artikel 7:758 BW, derde lid, bepaalt – naar de aannemer terecht heeft aangevoerd – dat de aannemer (waaronder in dit verband ook de schilder moet worden begrepen) is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van de oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

Korting op rekening aannemer wegens schade

Uiteindelijk gaf de rechter een beperkte korting op de rekening van de schilder wegens de regenschade op het schilderwerk. Bij slecht werk van de aannemer dient de opdrachtgever dit direct te melden, een ingebrekestelling te sturen als de gebreken niet verholpen worden en gedeeltelijk opschorting van de betaling van de factuur op te schorten. Zie ook: aanneming van werk

Het team vastgoed van Bleheim adviseert u graag. Neem vrijblijvend contact op.