18 februari 2015

Gebreken aan het gehuurde

Categorie: Bestuursrecht

Van belang is dat de artikelen 6:52 e.v. van regelend recht zijn. Dat houdt in dat partijen bij overeenkomst van de opschortingsbevoegdheid af kunnen wijken. De bevoegdheid tot opschorting kan dus o.a. bij overeenkomst worden uitgesloten.

Heeft u een vraag over het opschorten van huurpenningen of gebreken aan het gehuurde? Neem dan vrijblijvend contact op met een gespecialiseerde huurrechtadvocaat van advocatenkantoor Blenheim 020 521 01 00, mr. M.L. van Kleef.