18 oktober 2015

Gedoogverklaring en exploitatievergunning

Categorie: Vergunningen

Wat normaliter een overtreding is kan door een gedoogverklaring of gedoogbesluit niet strafbaar zijn. Gedogen leidt over langere duur tot legalisatie. Het gedoogbeleid inzake softdrugs gaat die kant op. Het bevoorraden van de coffeeshop is nog steeds illegaal, maar zodra de softdrugs in de coffeeshop zijn is het niet meer strafbaar. Aldus begaat de coffeeshop-eigenaar telkens tijdelijk een strafbaar feit als de voorraad nog buiten de coffeeshop is. Als de exploitant dan buiten de coffeeshop wordt aangehouden pleegt hij een strafbaar feit. Heel flauw natuurlijk, maar helaas gebeurt dat regelmatig. Ook het gerechtshof Amsterdam heeft in en zaak over een Amsterdams coffeeshop Best Friends bepaald dat voor deze achterdeurfeiten geen straf meer wordt opgelegd.

Halfslachtig gedoogbeleid staat in de weg aan vervolging eigenaar coffeeshop

De coffeeshop exploitant werd in deze zaak aangehouden buiten de coffeeshop met een voorraad softdrugs van ca. 8 kg. Het openbaar ministerie (de Officier van Justitie) kan besluiten om er geen zaak van te maken. Dat gebeurde in deze zaak echter wel en wederom kreeg justitie van de rechter te horen dat voor deze achterdeurfeiten geen straf wordt opgelegd. De rechter vindt dat de vervolging tegen de coffeeshop is ingesteld terwijl geen redelijk handelend lid van het openbaar ministerie heeft kunnen oordelen dat met de vervolging enig door strafrechtelijke handhaving beschermd belang gediend kan zijn.

Zorgvuldig handelen exploitant coffeeshop

Rekening houdend met de dagelijkse afzet van softdrugs bij de coffeeshop (1.200- 1.800 gr per dag) en de grote diversiteit aan producten die de coffeeshop in voorraad had, komt de aangetroffen hoeveelheid het hof niet als onredelijk veel of extreem voor. Belangrijk vindt de rechter ook dat de coffeeshop] ten tijde van het bewezen verklaarde en ook nadien geen overlast heeft veroorzaakt en open met de gemeente Amsterdam communiceert. De exploitant van de coffeeshop heeft openheid van zaken betracht door de kosten voor de opslag van de externe bedrijfsvoorraad in de jaarrekeningen op te nemen. De rechter volstaat met schuldig verklaring zonder oplegging van een straf. Het wordt tijd dat de bevoorrading van de coffeeshop nu ook eindelijk in het gedoogbeleid wordt geregeld. Daarmee wordt onnodige vervolging van achter feiten voorkomen.