18 november 2010

Geen horecavergunning voor drankkeet

Categorie: Horeca-recht

De gemeente Zwartewaterland heeft terecht afgezien van het treffen van maatregelen tegen ‘Keet de Blokhut’. Dat bepaalde de Raad van State in een uitspraak van 10 november 2010. Koninklijk Horeca Nederland (KHN) had het gemeentebestuur gevraagd om op te treden tegen de keet, omdat sprake zou zijn van een café waarvoor een drank- en horecawetvergunning nodig is, en die had de keet niet. Meer hierover: handhaving horeca.

Geen horecavergunning nodig voor besloten club

De Raad van State is van oordeel Keet de Blokhut geen café is, ‘gelet op de feiten en omstandigheden in dit concrete geval, bezien in onderling verband’, zodat daarvoor ook geen vergunning op grond van de Drank- en Horecawet nodig is. Daarbij heeft de hoogste bestuursrechter van belang geacht dat het hier gaat om een besloten drankkeet waar een vaste vriendengroep op zaterdagavond bijeen komt. De consumpties worden op basis van een ‘gentleman’s agreement’ per toerbeurt door twee vrienden verzorgd. Zij ontvangen daarvoor geen entreegeld of een bijdrage in de kosten van de boodschappen. Ook vindt geen enkele vorm van verrekening plaats, aldus de Raad van State.

Horeca-advocaat: noodzaak horecavergunning per geval beoordelen

De rechtbank Zwolle-Lelystad stelde in een eerdere uitspraak KHN wel in het gelijk. Tegen die uitspraak is het gemeentebestuur met succes in hoger beroep gegaan bij de Raad van State.

De uitspraak van Raad van State betekent niet dat drankgelegenheden nu geen horecavergunningen meer nodig hebben.

Dat zal van geval tot geval beoordeeld moeten worden. Stel vrijblijvend je vraag over regels in de horeca aan Mark van Weeren.