29 november 2013

Geluidsoverlast horeca en positie huurder

Categorie: Horeca-recht

Voor horeca geldt het Activiteitenbesluit (Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer). Bij een restaurant geldt een geluidniveau van circa 65 dB(A). De horecaondernemer die een bedrijfsruimte huurt voor zijn horecaonderneming zal vast moeten stellen of de horecaruime voldoet aan de wettelijke geluidsnormen. Metingen van het geluidsniveau en berekeningen moeten verricht worden volgens de ‘Handleiding meten en rekenen industrielawaai”, zoals in het Activiteitenbesluit staat voorgeschreven. De horeca-exploitant kan ook door de gemeente aangeschreven worden om aan de wettelijke normen voor geluid te voldoen. Lees ook: ontbinding koopcontract wegens geluidsoverlast.

Geluidsnormen overschreden bij horecazaak

In de zaak van geluidsoverlast door horeca ondervonden bewoners boven een horecagelegenheid ondervinden daarvan geluidsoverlast. Tijdens een ’s nachts gehouden descente zijn geluidsmetingen verricht. Daaruit blijkt dat de tussen 23:00 en 07:00 uur toegelaten geluidsnormen worden overschreden. Zowel de exploitant van de horecagelegenheid als de onderverhuurder worden door de voorzieningenrechter veroordeeld tot het treffen van geluidsisolerende voorzieningen om de geluidsoverlast aan te beperken (Rechtbank Amsterdam, 17 april 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ8059).

Geluidsnormen bij muziek in horeca

Ik die zaak bleek uit onderzoek naar de geluidsoverlast dat tijdens de opgegeven representatieve bedrijfssituatie (restaurant met 65 tot 70 dB(A) achtergrondmuziek) het bedrijf kan voldoen aan de geluidnormen uit het Activiteitenbesluit. Het ten gehore brengen van livemuziek past niet binnen de toelaatbare geluidsruimte van de inrichting. Ten einde een hoger geluidsniveau ten gehore te kunnen brengen (bijvoorbeeld ten behoeve van live-muziek) zullen geluidwerende voorzieningen getroffen moeten worden. In een aanvullend onderzoek kunnen de benodigde voorzieningen bepaald worden.

Verhuurder jegens huurder aansprakelijk voor geluidsoverlast

Verhuurder dient met gepaste spoed te reageren op klachten over geluidsoverlast van omwonenden. Als de verhuurde niet tijdig maatregelen treft om aan de wettelijke geluidsnormen te voldoen dan kan dit leiden tot schadevergoeding aan de huurder wegens verminderd huurgenot en vergoeding van kosten. Klachten wegens geluidsoverlast door een laminaatvloer leverde een woningcorporatie een schadeclaim op van de huurder omdat de verhuurder en drie jaar niets aan gedaan had.

Maatregelen verhuurder tegen geluidsoverlast

De rechter oordeelde dat de verhuurder de veroorzaakte geluidsoverlast naar behoren en met voldoende voortvarendheid moet onderzoeken en (bij gebleken gegrondheid van de klachten) maatregelen moet treffen om verdere geluidsoverlast te voorkomen of te beperken. Nu de verhuurder ermee bekend was dat een laminaatvloer tot geluidsoverlast aanleiding kan geven had het mede gezien de frequentie van de overlastmeldingen en de gemelde ernst van de geluidsoverlast op de weg van de verhuurder gelegen eerder – de aanvankelijk gedane bemiddelingspogingen leidden immers niet tot verbetering – en met andere maatregelen op de meldingen te reageren dan zij heeft gedaan (Gerechtshof Amsterdam, 21 augustus 2008, ECLI:NL:GHAMS:2008:BG6056).

Huurder kan bij geluidsoverlast exploitant of verhuurder aansprakelijk stellen

Bij geluidsoverlast kunnen bewoners met klachten zowel de ondernemer (als huurder van de bedrijfsruimte) aanspreken die de geluidsoverlast veroorzaakt of de verhuurder van de bedrijfsruimte. Dan is het de vraag wat de ondernemer als huurder tegen zijn verhuurder kan doen. Uit de jurisprudentie blijkt dat gekeken moet worden of de verhuurder het bij huurovereenkomst overeengekomen gebruik van het gehuurde heeft kunnen verschaffen. Als dit zo is, zal het lastig worden de verhuurder aan te spreken op schade. De verhuurder dient echter wel gebreken aan het gehuurde te verhelpen. Dus indien er sprake is van een verslechterde isolatie, is het logisch dat de verhuurder dit op dient te lossen (hangt ook af van wat in de huurovereenkomst hierover is geregeld). Voor een vraag over de juridische positie van een slachtoffer van geluidsoverlast kunt u contact opnemen met advocaat vastgoed en bestuursrecht.