10 november 2010

Foute mededeling gemeente; gemeente moet schade vergoeden

Categorie: Bestuursrecht

Ook bij een gemeente wordt weleens een fout gemaakt. Een onjuiste mededeling van een ambtenaar. Of een een fout in een (ontwerp) bestemmingsplan. Dat overkwam een projectontwikkelaar. Op grond van de uitdrukkelijke mededelingen had de projectontwikkelaar een locatie verworven en onder meer het bouwplan voor het appartementencomplex ontwikkeld. De vereiste minimale afstand voor de LPG installatie was niet 20 meter tot woningen maar 80 meter. De ambtenaar had op de afstand van 20 meter gewezen die in een Voorontwerp bestemmingsplan stond. Het Gerechtshof Den Bosch bepaald in een uitspraak van 2 november 2010 dat de gemeente de schade moest vergoeden (zie rechtsraak.nl LJN: BO3229). Het hof overweegt:

Mede in aanmerking genomen de contacten tussen de gemeente en X in de voorliggende periode heeft de gemeente met deze brief bij X een gerechtvaardigd vertrouwen gewekt dat de door X voorgestelde bebouwing mogelijk was direct buiten de 20 meter afstand tot het LPG-vulpunt. Achteraf is gebleken dat de gemeente dit vertrouwen ten onrechte heeft gewekt. Hiermee heeft derhalve zij in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid jegens X gehandeld. Deze onrechtmatige daad valt gelet op hetgeen hieromtrent is overwogen de gemeente toe te rekenen.

Aangezien er ook sprake was van eigen schuld van de betrokkene werd 60% van de gevorderde schade toegewezen. De schade betrof de kosten van de architect en de stedenbouwkundige.