9 juni 2015

Geschil schikken met advocaat

Categorie: Bestuurdersaansprakelijkheid

Als advocaat sta ik veel ondernemingen en bestuurders bij die een geschil hebben met (bijvoorbeeld) medebestuurders, aandeelhouders, werknemers en in geval van faillissement de curator. Eerder besprak ik als advocaat ondernemingsrecht de risico’s van bestuurdersaansprakelijkheid en de gevolgen die een procedure met de curator voor u voor een onderneming in privé kunnen hebben. In deze blog ga ik nader in over de mogelijkheden van schikken en dan meer in het bijzonder schikken in bestuurdersaansprakelijkheidszaken. Met hulp van een advocaat gespecialiseerd in procederen en schikken kunt u wellicht beter resultaat behalen.

Geschil met curator bij faillissement

Als het gaat om een faillissement dan zal u als ondernemer zowel te maken hebben met de curator als in sommige gevallen met de schuldeisers. Schuldeisers kunnen stellen dat u als bestuurder onrechtmatig hebt gehandeld en daarom een vordering indienen. Ook de curator kan stellen dat er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid, bijvoorbeeld omdat de schuldeisers benadeeld zijn door handeling van u als bestuurder, maar ook omdat de curator vindt dat u uw taak kennelijk onbehoorlijk hebt verricht en dat dit een belangrijke oorzaak is het van faillissement. Het is mogelijk om een dergelijk geschil met de curator te schikken en wel door een afkoop. De curator heeft voor een schikking wel ook goedkeuring nodig van de rechter-commissaris.

Het is van belang om op te merken dat een schikking met de curator nog niet betekent dat schuldeisers geen vordering meer tegen u als bestuurder kunnen instellen. Een geschil schikken met de curator betekent dus niet dat u het gehele geschil voortvloeiende uit faillissement hebt opgelost. Als advocaat gespecialiseerd in het oplossen van geschillen kan ik u daar nader over adviseren.

Een schuldeiser kan namelijk dus zelf ook een vordering instellen op grond van bestuurdersaansprakelijkheid.

Het is natuurlijk wel mogelijk om te bedingen dat bij het oplossen van het geschil met de curator tegelijkertijd ook een oplossing van het geschil met de schuldeisers wordt bereikt. Van groot belang is dat er dan finale kwijting over en weer wordt verleend en dat zowel de curator als de schuldeisers niets meer van u als ondernemer kunnen vorderen.

In ieder geval is het verstandig om bij een mogelijk geschil met de curator of met een bestuurder aandeelhouder altijd contact op te nemen met een advocaat die wellicht het geschil kan oplossen zonder dat u nog geconfronteerd wordt met problemen uit het verleden, terecht of onterecht.