13 juni 2023

Grote belastingschulden na steunmaatregelen coronacrisis; WHOA biedt uitweg

Categorie: Faillissementsrecht, Ondernemingsrecht, WHOA

Tijdens de coronacrisis heeft de staat genereuze steunmaatregelen genomen die de economie moesten helpen. Waar veel ondernemers blij mee waren, was het uitstel van betaling van belastingen. Op het moment was dat een goed plan, echter hebben veel ondernemers nu – onder andere door dit uitstel – grote belastingschulden. Dit heeft desastreuze gevolgen en zorgt voor veel financieel ongezonde ondernemingen en zelfs faillissementen.

WHOA biedt uitweg bij mogelijk faillissement

De WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord) is in het leven geroepen om ondernemingen die door hoge schulden dreigen failliet te gaan, maar wel nog lopende bedrijfsactiviteiten hebben, een uitweg te bieden.

Voordat de WHOA zijn intrede deed bestond er buiten faillissement en surseance van betaling alleen een schuldeisersakkoord, wat geen praktische oplossing was. Wanneer een van de schuldeisers niet akkoord wilde gaan, werden de onderhandelingen afgebroken.

Bij de WHOA gaat dit anders. Door een onderhands akkoord tussen de onderneming en schuldeisers goed te keuren, waarbij alle schuldeisers (ook dwarsliggende), aan het akkoord worden gebonden. Ook maakt de WHOA het mogelijk om een onderneming buiten faillissement om te liquideren. Met de WHOA komt ook de mogelijkheid om overeenkomsten eenzijdig te beëindigen of te wijzigen. Alleen arbeidsovereenkomsten kunnen onder de WHOA niet worden gewijzigd of beëindigd.

Aan dit alles hangt wel een voorwaarde, de schuldeisers moeten een beter resultaat boeken dan bij een faillissement zou gebeuren.

Welke bedrijven komen in aanmerking voor de WHOA

Niet alle ondernemingen komen in aanmerking voor de WHOA. De rechtsvorm heeft geen impact voor de mogelijkheid om er gebruik van te maken. De WHOA is voor ondernemingen die op het randje van faillissement staan. Daar waar een faillissement is voor ondernemingen die in de toestand verkeren waarin het redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat zij verder kan met het betalen van de schulden, is de WHOA bedoeld voor ondernemingen met gezonde bedrijfsactiviteiten, die vanwege een zware schuldenlast failliet dreigen te gaan, te helpen met reorganiseren.

Wanneer een onderneming dreigt insolvent te raken, is het mogelijk om een WHOA akkoord voorbereiden en een verklaring inleveren bij de rechtbank: de startverklaring. Door middel van deze verklaring krijgt de ondernemer toegang tot hulpmiddelen die kunnen helpen om tot een akkoord te komen. Een van deze hulpmiddelen is de afkoelingsperiode. Tijdens deze periode kunnen schuldeisers geen aanspraak maken op goederen van de onderneming zonder goedkeuring van de rechtbank. Gedurende deze afkoelingsperiode krijgt de ondernemer dus echt de tijd een goed akkoord voor te bereiden, optioneel met een herstructureringsdeskundige.

Ook schuldeisers, de OR of de aandeelhouders kunnen een WHOA procedure beginnen. Voor het indienen van het verzoek vanuit deze groep is echter wel een advocaat nodig.

Positie van de fiscus in een WHOA-traject

Een aangename oplossing voor ondernemingen dus, het enige wat dan veelal meteen om de hoek komt kijken is de fiscus. De fiscus heeft namelijk een aantal voordelen als crediteur. Een paar van deze voordelen zijn dat zij de preferente positie hebben, de belastingdienst wordt dus als eerste betaald. Ook kan de fiscus, zonder tussenkomst van een rechter, dwangbevelen uitvaardigen. Tot slot verlangt de fiscus over het algemeen het dubbele percentage aan uitkering, ten opzichte van concurrente schuldeisers. Dit is veelal een onrealistisch percentage voor veel ondernemingen.

Profiteer nu nog snel! Fiscus halveert WHOA vordering

De fiscus neemt – aldus haar brief “Aanpak belastingschulden in verband met corona” – in de periode tussen 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023 nog genoegen met de helft van haar gebruikelijke vordering in onder andere een WHOA akkoord. Het kabinet heeft dit destijds besloten om ondernemers tegemoet te komen met de enorme belastingschulden die uit de coronacrisis zijn voortgekomen.

Deze versoepeling loopt dus nog tot 30 september 2023. Mocht uw onderneming momenteel in zwaar weer verkeren, profiteer dan nog snel van deze versoepeling nu het nog kan.

Blenheim advocaten helpt bij een dreigend faillissement 

Als u vragen heeft over het voorbereiden van een WHOA-traject en of u in aanmerking komt? Neem dan contact op met de advocaten van Blenheim! Blenheim heeft een team van specialisten op het gebied van de WHOA, met veel ervaring in het voeren van deze procedures.