7 april 2022

Grote schuld en dreigt een faillissement? 4 mogelijke oplossingen

Categorie: Faillissementsrecht

Voor veel Nederlandse ondernemers zijn de huidige schulden, veelal opgebouwd in de coronatijd, een groot probleem. Doordat ondernemers de afgelopen jaren de opgebouwde reserves hebben moeten aanspreken, de coronasteun is afgelopen en achterstallige betalingen voldaan moeten worden, komen zelfs (op het oog) gezonde ondernemers in de knoop. De schulden hangen als een molensteen om hun nek. Uit recent onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat 1 op de 10 ondernemers aan de rand van de afgrond staat.

Dit gecombineerd met de alsmaar stijgende energieprijzen zorgt ervoor dat er naar verwachting van de Kamer van Koophandel een ‘substantiële toename’ van het aantal faillissementen en bedrijfsbeëindigingen te zien zal zijn. Het zou gaan om geschat aantal van 200.000 tot 220.000 bedrijven.

Mogelijke oplossingen

Afwenden faillissement

In veel gevallen komt het voor dat een faillissement kan worden afgewend door het businessplan aan te scherpen of te herschrijven. Het begin is echter altijd om inzicht te krijgen in hoe de onderneming er precies voorstaat. Aan de hand daarvan kan er een gericht plan worden opgezet om de financiële positie te versterken. Hierbij kan er gedacht worden aan het onderhandelen over de betaaltermijnen bij leveranciers, maar ook bij bank of de belastingdienst.

Verkoop van bedrijf of onderdelen hiervan

Ook is het verstandig om op basis van het verkregen inzicht kritisch te kijken naar de levensvatbaarheid van de onderneming of onderdelen hiervan. De verkoop of afstoting van bedrijfsonderdelen kan een strategie zijn om een faillissement af te wenden.

WHOA voor het herstructureren van de schuldenlast

Sinds de inwerkingtreding (1 januari 2021) van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) biedt de wetgever ondernemers, welke door hoge schulden failliet dreigen te gaan een mogelijke uitweg. Een voorwaarde hiervoor is wel dat, ondanks de schulden er sprake moet zijn van levensvatbare bedrijfsactiviteiten. De uitweg bestaat uit het feit dat de ondernemers de mogelijkheid wordt geboden om de schuldenlast door middel van een onderhands akkoord te herstructureren. De homologatie van het onderhandse akkoord brengt mee dat niet elke individuele schuldeiser hoeft in te stemmen met het door de schuldenaar aangeboden voorstel. Door de schulden op de juiste manier te herstructureren kan een faillissement in veel gevallen worden voorkomen.

Luister hier naar hoe volgens Arjen Paardekooper de WHOA een uitweg kan zijn.

Doorstart van een onderneming na een faillissement

Een doorstart is niets minder dan dat een ondernemer na een faillissement met de gezonde delen van zijn gefailleerde onderneming zijn oude onderneming wenst voort te zetten. Voordat er een doorstart kan plaatsvinden is het dus niet te voorkomen dat huidige onderneming failleert. Een stappenplan richting het faillissement toe is cruciaal. Dit des te meer doordat een ondernemer, die de wens heeft om een doorstart te maken, te allen tijden met een curator te maken krijgt. Een curator komt op voor de belangen van de schuldeisers. In het hiervoor genoemde stappenplan dienen de belangen van de schuldeisers dan ook te worden meegenomen om tot een soepele afwikkeling te komen met de curator en om (bestuurders)aansprakelijkheden te voorkomen.

Blenheim adviseert ondernemers bij een naderend faillissement

De ervaring leert dat hoe langer de financiële problemen aanhouden, hoe lastiger het is om er weer volledig bovenop te komen. Ervaart u financiële problemen en stress over uw schuldenlast? Denkt u eraan uw bedrijf te verkopen? De advocaten van het Corporate Team van Blenheim zijn zeer ervaren en denken graag met u mee om een op maat gemaakt stappenplan op te stellen.