22 februari 2018

Moet ik de kosten van de hele opleiding betalen als ik kort na de start van de opleiding opzeg?

Categorie: Bestuursrecht

Moet ik de kosten van de hele opleiding betalen als ik kort na de start van de opleiding opzeg?

Inleiding: cursusgeld is betaald – student zegt vroegtijdig op

Opleidingen kunnen heel duur zijn, zeker als het een geaccrediteerde opleiding betreft die wordt gevolgd aan een particuliere onderwijsinstelling. Vaak moet echter het cursusgeld van tevoren voor een groot gedeelte (of zelfs geheel) betaald worden. De vraag rijst dan wat er gebeurt als een student kort na de start stopt met de opleiding. Kan de student een gedeelte van het cursusgeld met recht terugvragen?

De casus in de rechtspraak: student zegt na drie maanden zijn opleiding stop

Over deze kwestie hebben de kantonrechter, het Gerechtshof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2016:486) en de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2017:2775) zich gebogen. Concreet ging het om het volgende.

De student had zich bij een particuliere onderwijsinstelling ingeschreven voor het eerste jaar van een MBO-opleiding. In de toepasselijke algemene voorwaarden was opgenomen dat als student na een bepaalde datum (de facto: na de start van de opleiding) met de opleiding stopte hij 100% van het cursusgeld verschuldigd zou zijn. Student zette 3 maanden na de start de opleiding stop. Bij de rechter stelde de student zich op het standpunt dat hij alleen een gedeelte van het cursusgeld moest voldoen. De onderwijsinstelling meende daarentegen dat de student het gehele cursusgeld verschuldigd was (te weten: EUR 12.600,-).

Geen beroep op bepaling uit algemene voorwaarden – bepaling is onredelijk bezwarend

Zowel de kantonrechter als het Gerechtshof waren van oordeel dat het annuleringsbeding (dat wil zeggen het beding dat kortweg zegt: ‘student moet 100% betalen ook hij als tussentijds stopt’) onredelijk bezwarend was. De onderwijsinstelling kon daarom geen beroep doen op dit beding. De onderwijsinstelling had nog aangevoerd dat het beding was afgestemd met diverse instanties, zoals de Consumentenbond en de Autoriteit Consument & Markt, maar dit mocht niet baten. Volgens het Gerechtshof moest de student uiteindelijk slechts EUR 3.150,- aan cursusgeld betalen. De Hoge Raad heeft de tegen dit oordeel gerichte klachten afgewezen en het oordeel in stand gelaten.

Conclusie: studenten hebben recht op teruggave van delen van het cursusgeld

Studenten die een opleiding kort na de start opzeggen lijken dan ook met verwijzing naar voornoemde uitspraken aanspraak te kunnen maken op terugbetaling van een gedeelte van het cursusgeld. Dat de Hoge Raad wat duidelijkheid heeft geschapen is erg prettig: in de lagere rechtspraak bleek dat rechters verschillend dachten over deze kwestie.

U weet ons te vinden mocht u zich afvragen of de Hoge Raad uitspraak op uw situatie van toepassing is of hulp nodig hebben bij het corresponderen of procederen over deze kwestie.