2 april 2022

Hoger beroep Raad van State

Categorie: Procedure Raad van State

Als een bezwaarschrift wordt afgewezen dan kan je tegen de beslissing op bezwaar in beroep bij de rechtbank. Dan gaat voor het eerst een bestuursrechter naar uw zaak kijken. Als de bestuursrechter het beroep ongegrond verklaard dat kan hoger beroep bij de Raad van State ingesteld worden; de hoogste bestuursrechter. Deze beroepsprocedure is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Zowel het bestuursorgaan als de andere partij kan van een uitspraak van de rechtbank hoger beroep aantekenen bij de Raad van State.

Indienen beroepschrift bij de Raad van State

Het hoger beroep dient ingesteld te worden binnen zes weken na datum van de uitspraak van de rechtbank. Dat gebeurt met een beroepschrift waarin de gronden van het hoger beroep geformuleerd worden. Aangezien het hoger beroep vaak over (complexe) juridisch onderwerpen gaat, is het raadzaam een advocaat bestuursrecht in te schakelen die het hoger beroep voor u kan behandelen. Het is mogelijk om pro forma hoger beroep in te stellen op later aan te voeren gronden. Doorgaans wordt door de Raad van State vier weken gegund om de gronden van het hoger beroep te motiveren. Voor het hoger beroep is griffierecht verschuldigd (tarieven zijn vermeld op rechspraak.nl). Doorgaans zal uw advocaat voor betaling van het griffierecht zorgdragen en dat aan u doorbelasten.

De procedure bij de Raad van State

Uw advocaat zal in overleg met u de beroepsgronden formuleren en deze indien bij de Raad van State. Als de gronden bij de Raad van State zijn ingediend, kan ook nadien nog nieuw materiaal naar de Raad van State toegestuurd worden. Dat kan tot elf dagen voor de zitting die bepaald wordt door de Raad van State. Het kan zeker enige maanden duren voordat een zitting wordt bepaald in het hoger beroep. Dat heeft te maken met de werkdruk bij de Raad van State. Het bestuursorgaan kan een verweerschrift indienen in de beroepsprocedure. Overigens kan ook het beroepsorgaan degene zijn die hoger beroep instelt en dan kan de andere partij daartegen een verweerschrift indienen.

Inschakelen deskundige in hoger beroep

Inzake kwesties waar het om technische zaken gaat, bijvoorbeeld geluidsoverlast of welstand, dan kan het raadzaam zijn om een deskundige in te schakelen. Een deskundige kan een second opinion geven die tegenwicht biedt tegen het oordeel van een bestuursorgaan. Vooral in kwesties waar deskundigen van oordeel kunnen verschillen, bijvoorbeeld bij welstandsadvies, is het zinvol om zelf een deskundige een second opinion te laten geven en deze rapportage toe te sturen aan de Raad van State.