1 juli 2013

Opzegging huur winkel

Categorie: Huur bedrijfsruimte

Het beginnen van een winkel vereist voorbereidend werk. Zo moet er onder andere winkelruimte gehuurd worden. Maar wat als de winkelruimte te klein blijkt te zijn en een grotere ruimte wenselijk is? Of de winkel loopt toch niet zo goed als gehoopt, kun je dan nog van de huurovereenkomst af? Het is daarom goed om voorafgaand aan het sluiten van de huurovereenkomst te weten hoe dit juridisch is geregeld. Hieronder worden kort een aantal elementen van de opzegging van de huurovereenkomst besproken.

Huurtermijn bij de huur van een winkel

Wanneer een ondernemer zogenaamde “290”-bedrijfsruimte (winkelruimte) gaat huren om een onderneming in te vestigen, sluiten huurder en verhuurder bijna altijd een huurovereenkomst voor de duur van vijf jaar. Dit betekent dat zowel de huurder als de verhuurder niet zomaar onder het contract uit kunnen. Dit is zo geregeld om (met name) de huurder te beschermen. Een ondernemer moet immers iets kunnen opbouwen op een bepaalde locatie en dat kost tijd en geld. De huurder moet in de gelegenheid gesteld worden om deze investeringen terug te verdienen.

Na afloop van de eerste vijf jaar loopt het contract automatisch door in een nieuw termijn van vijf jaar (5 + 5). De overeenkomst blijft verder inhoudelijk hetzelfde. Na afloop van de tweede termijn kan de huurovereenkomst automatisch worden verlengd voor bepaalde of onbepaalde tijd, afhankelijk van de bepalingen hieromtrent in de huurovereenkomst.

Opzegging van de huur van een winkel door huurder

Bij opzegging geldt voor de huurder een minimale opzegtermijn van één jaar. Opzegging betekent dat er, na afloop van de huurovereenkomst geen verlenging zal plaatsvinden. Afwijking hiervan kan uitsluitend ten gunste van de huurder. Tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst is zonder medewerking van de verhuurder dus niet mogelijk.

Als huurder kun je de huur zonder opgave van redenen opzeggen. De opzegging dient echter altijd schriftelijk gebeuren. De opzegbrief moet aangetekend worden verzonden of er moet per deurwaardersexploot worden opgezegd. Afwijking hiervan kan inhouden dat de huurovereenkomst niet rechtsgeldig is opgezegd en dat de huurovereenkomst automatisch voor een periode van vijf jaar verlengd wordt.

Opzeggen huur van winkel door verhuurder

Ook de verhuurder mag, met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van een jaar, de huur opzeggen tegen het einde van een termijn van vijf jaar. Voor de verhuurder is dat echter, gezien de bescherming van de (financiële) belangen van de huurder, aanzienlijk lastiger. Waar de huurder zonder opgave van redenen kan opzeggen, is de verhuurder gebonden aan de in de wet bepaalde opzeggingsgronden.

Deze opzeggronden zijn na afloop van de eerste termijn van vijf jaar aanzienlijk strenger dan na afloop van de tweede periode van vijf jaar.

Tussentijdse opzegging van de huur van een winkel

De huurovereenkomst van een winkel kan in principe niet tussentijds worden opgezegd. Dit is uiteraard anders als de huurder en de verhuurder tijdens de onderhandelingen over de inhoud van de huurovereenkomst hebben afgesproken dat dit wel kan. Dan is tussentijdse opzegging een onderdeel van de huurovereenkomst.

Een andere mogelijkheid is dat de huurder en de verhuurder van een winkel in met elkaar om de tafel gaan zitten om deze opzegging van de huurovereenkomst te bespreken. Als beide partijen het eens zijn geworden over een tussentijdse opzegging van de huur van een winkel en de eventuele bijkomende voorwaarden, kunnen partijen de huurovereenkomst ook op elk ander moment dan tegen het einde van een huurperiode opzeggen. Ook kan in goed overleg worden afgeweken van de (wettelijke) opzegtermijn.

Opzegging van de huur van een winkel is vereist, anders wordt de huur automatisch verlengd

Indien de huurovereenkomst betreffende een winkel niet (tijdig) wordt opgezegd, wordt deze automatisch verlengd. De huurovereenkomst eindigt dus niet van rechtswege. Opzegging van de huurovereenkomst is dus vereist. Dit geldt zowel voor de huurder als de verhuurder van de winkel.

Vragen over huur van een winkel en opzegging van de huur van winkelruimte

Indien u vragen heeft over huur van een winkel en opzegging van de huur van winkelruimte, kunt u altijd even vrijblijvend contact opnemen.