27 januari 2021

Huurprijsvermindering in coronatijd – Update

Categorie: Huurcontract

In de kern heeft de bodemrechter – in lijn met de voorafgegane kortgedinguitspraken – geoordeeld dat de horecaondernemer aanspraak kan maken op 50% huurprijsvermindering tijdens de verplichte sluiting en 25% huurprijsvermindering bij de sluitingsverplichting om 22:00 uur. Dat betekent dat voor de gehele periode waarin horecaondernemingen verplicht (eerder) moesten sluiten, huurprijsvermindering wordt toegekend. Eerder schreef Blenheim al over de mogelijkheid voor (horeca)ondernemers tot het vorderen van huurprijsvermindering en huuropschorting vanwege de coronacrisis. De kortgedingrechter heeft immers in diverse recente kortgedingprocedures al bepaald dat de financiële ‘pijn’ van de coronacrisis verdeeld moet worden tussen huurder en verhuurder.

Kort geding uitspraken

De kortgedingrechters konden echter enkel een voorlopig oordeel geven. Hoewel kortgedingrechters vooruitlopen op waarschijnlijkheid van het toekennen van huurprijsvermindering in een bodemprocedure, kan een kortgedingrechter enkel een voorlopige maatregel opleggen. Procedureel gezien hebben kortgedingrechters daarom enkel opschortingen van de huurprijs toe kunnen wijzen. Hier hebben kortgedingsrechters veelvuldig gebruik van gemaakt: huuropschortingen zijn in grote getalen toegewezen, waarbij men vaak ziet dat huurders over de verplichte sluitingsperiode 50% van de huur mochten opschorten.

Bodemprocedure

Nu heeft ook de bodemrechter zich voor het eerst uitgelaten over huurprijsvermindering in coronatijd. In dit vonnis heeft de rechter bepaald dat de coronacrisis en de genomen overheidsmaatregelen hebben geleid tot een fundamentele verstoring van het evenwicht in de huurovereenkomst. De coronacrisis kwalificeert zowel als een gebrek als onvoorziene omstandigheid, aldus de rechter. Op basis van deze kwalificatie kan de huurder volgens de bodemrechter aanspraak maken op huurprijsvermindering van 50% tijdens de sluitingsperiode en 25% bij de sluitingsverplichting om 22:00 uur. Voorts is het interessant om te zien dat de verkrijging van overheidssteun niet aan huurprijsvermindering in de weg hoeft te staan. Indien de huurder kan aantonen dat de steun niet toereikend is om de volledige vaste lasten te betalen, kan de bodemrechter alsnog huurprijsvermindering toewijzen.

Actie ondernemen?

Blenheim staat u uiteraard graag bij in de gesprekken met de verhuurder, waarin de verhuurder kan worden verzocht om (met terugwerkende kracht) akkoord te gaan met een huurprijsvermindering van 50%.

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of wilt u direct actie ondernemen? Neem dan contact op met een van de advocaten van het vastgoedteam van Blenheim.