4 maart 2016

Illegale hotels geweerd door AirBnB

Categorie: Handhaving

Enkele weken geleden is in de pers verschenen dat de gemeente Amsterdam in 2016 strenger zal gaan handhaven op illegale hotels. Ook heeft de gemeente een extra budget van één miljoen Euro gekregen om de handhaving hierop aan te kunnen scherpen.

In haar strijd tegen illegale hotels krijgt de gemeente Amsterdam plotseling steun uit onverwachte hoek. AirBnB heeft namelijk aangekondigd dat zij zélf ook zal gaan optreden tegen illegale hotels op het moment dat zij daar lucht van krijgt.

Dit is opmerkelijk omdat de gemeente Amsterdam het platform AirBnB al diverse keren heeft verzocht iets te doen tegen (buitenlandse) partijen die appartementen opkopen met als doel om deze permanent via AirBnB aan toeristen te verhuren. Dergelijke verzoeken van de gemeente Amsterdam hebben echter vaak tot niets geleid. Een kentering is echter in gang gezet, nu AirBnB dus zelf maatregelen zal gaan treffen.

Verhuur short-stay binnen regelgeving

In december 2015 is AirBnB gestart met een schoonmaakactie binnen haar database en vermoedelijk zullen er in 2016 meer acties gaan volgen tegen het gebruik van woningen als ‘illegale hotel’.

AirBnB heeft afgelopen jaar aan verschillende verhuurders kenbaar gemaakt dat hun advertenties uit de database van AirBnB zullen worden verwijderd. Het gebruik van de woning zou namelijk niet voldoen aan de ‘authentieke reiservaringen’ die gebruikers van AirBnB zouden zoeken en zouden mogen verwachten. De achterliggende gedachte is dus dat gebruikers van het platform AirBnB niet op zoek zijn naar een hotelervaring, en dat dergelijke advertenties om die reden door AirBnB zélf zullen worden geweerd.

De gemeente Amsterdam heeft aangegeven blij verrast te zijn met deze recente ontwikkelingen. De vraag is natuurlijk of de conclusies van de gemeente en/of AirBnB ten aanzien van het gebruik van de woningen als ‘illegaal hotel’ in alle gevallen juist zijn. Een scherpe grens is namelijk vaak niet te trekken.

Inbreuk overheid op recht tot verhuur ?

Verschillende verhuurders verzetten zich tegen de acties van de gemeente, omdat zij van mening zijn dat het eigendomsrecht slechts in zeer beperkte mate door de overheid kan worden beperkt. Andere verhuurders zijn van mening dat zij ten onrechte door AirBnB geschrapt worden uit de database omdat zij helemaal niet als illegaal hotel aangemerkt dienen te worden. Dit verschil van inzicht kan tot de nodige problemen leiden.

De laatste ontwikkelingen laten zien dat het AirBnB-verhuurders steeds moeilijker gemaakt wordt om hun woning voor ongeoorloofde doeleinden te gebruiken. Dit geldt eens te meer als AirBnB en de gemeente min of meer gaan samenwerken om ‘illegale hotels’ te bestrijden. Daarbij wordt opgemerkt dat als de gemeente een pand sluit omdat zij van mening is dat er sprake is van hotelmatig gebruik er vaak hoge bestuurlijke boetes worden opgelegd. Verhuur via AirBnB is dus zeker niet zonder risico.

Mocht een dergelijke situatie zich bij u voordoen of wenst u juridisch advies op dit gebied, dan is het mogelijk om een van onze AirBnB-advocaten te benaderen.